Postgraduala studier Lärdomsprov

Rysk översättning tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Forskning och postgraduala studier > Forskarutbildning

Nyttig information om bl.a. ansökan till fortsättningsstudierna och om undervisningen inom fortsättningsstudierna ges på humanistiska fakultetens doktorsutbildning sidor.