Opiskelijaksi

Kääntämisen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelma

Ohjeita opiskeluun Pro gradu -tutkielmat Työelämä ja alumnitoiminta Yhteystiedot

Venäjän kääntäminen kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 4. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Opiskelu > Opiskelijavalinnat

Venäjän kääntämistä voi opiskella sekä pää- että sivuaineena.

Vanhoja valintakoetehtäviä ja tilastotietoja opiskelijavalinnoista
 


Kääntämisen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelma* Venäjän kääntämisen maisteriopinnot suoritetaan kääntämisen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelmassa, jossa on kaksi linjaa: Linja A on tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet HuK-tutkinnon kääntämisen oppiaineessa. Linjalle B voivat hakea ne, joiden HuK-tutkinnon pääaine on jokin muu oppiaine, edellytyksenä on 60 op:n laajuiset perus- ja aineopinnot kotimaisissa tai vieraissa kielissä, yleisessä kielitieteessä, tietotekniikassa tai kieliteknologiassa.

Onko sinulla kysyttävää Helsingin yliopiston tarjoamista opiskelumahdollisuuksista tai hakemisesta yliopistoon? Helsingin yliopiston hakijapalvelut palvelee sinua kaikissa hakemiseen liittyvissä asioissa:

  • hakijapalvelut@helsinki.fi
  • Puhelin: 02941 24140 (asiakaspalvelu)
  • Käyntiosoite: Fabianinkatu 33, 2.krs (PL 3, 00014 Helsingin yliopisto)


Sivuaineoikeus ja muut opinto-oikeudet

Venäjän kääntämisen sivuaineoikeuden voi saada vain sivuainekokeen kautta, ja kokeeseen voi osallistua vain henkilö, joka on läsnäolevana opiskelijana Helsingin yliopistossa. Humanisten tiedekunnan Opinto-oikeudet-sivulta löytyy tietoa myös muista mahdollisuuksista saada opinto-oikeus (mm. JOO-opinnot muiden yliopistojen opiskelijoille ja erilliset opinnot aineenopettajan pätevyyden saavuttamiseksi tai muun ammattipätevyyden lisäämiseksi).