Opiskelijaksi

Kääntämisen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelma

Ohjeita opiskeluun Pro gradu -tutkielmat Työelämä ja alumnitoiminta Yhteystiedot

Venäjän kääntäminen kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 4. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Opiskelu > Mahdollisia sivuaineita

Pakollisten sivuaineiden – suomen kielen perusopinnot kääntäjille (SSU100K) ja käännöstieteen perusopinnot (CKT100) – lisäksi voi sivuaineeksi ottaa esim. toisen kääntämisaineen tai filologia-aineen.  

Käännöstieteestä voi suorittaa myös aineopinnot – joko yleisen linjan (CKT200Y), AV-kääntämisen linjan (CKT200A) tai käännösteknologian linjan (CKT200K).

Tarjolla ovat myös tulkkauksen opintokokonaisuus I (CTU100) ja tulkkauksen opintokokonaisuus II (CTU200), jotka kootaan käännöstieteen oppiaineessa annettavista tulkkausopinnoista ja venäjän kääntämisen tulkkausopinnoista.

Kääntäjä voi kiinnostuksensa mukaan myös erikoistua tietylle alalle ja ottaa sivuaineeksi jonkin muun oppiaineen humanistisesta tiedekunnasta, muusta tiedekunnasta tai muusta korkeakoulusta.