Opiskelijaksi

Kääntämisen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelma

Ohjeita opiskeluun Pro gradu -tutkielmat Työelämä ja alumnitoiminta Yhteystiedot

Venäjän kääntäminen kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 4. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Opiskelu > Luettelo pro gradu -tutkielmista

Pro gradu -tutkielmat nykykielten laitosta edeltäneeltä ajalta (31.12.2009 saakka)

2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1989, 1988, 1987, 1986

Nykykielten laitos 1.1.2010–31.5.2016)
Slavistiikan ja baltologian laitos / Käännöstieteen laitos
 • 2009 (5)
  • Kuusisto, Leena
   Suomen objektin ongelmia venäjänkielisille maahanmuuttajille
  • Lahtinen, Suvi
   Tulkkiopiskelija tositilanteessa. Kyselytutkimus tulkkausvalmennuksesta ja tulkkauksen onnistumisesta
  • Rikkola, Anna
   Tekstilajivertailu venäläisistä ja suomalaisista sopimusteksteistä
  • Suomi, Merja
   Kääntäjän kyydissä uudelle vuosituhannelle. Miten Kornei Tšukovskin lastenrunot kotoutuivat suomalaiseen nykyaikaan?
  • Venäläinen, Mirka
   Jokaisella päivällä on oma värinsä. Käännöstyön kommentointi.
 • 2008 (14)
  • Grichina Inna
   Парламентские выборы России и Финляндии. Сопоставительный анализ утвердившихся понятий и терминов
   (Venäjän ja Suomen parlamenttivaalit. Vakiintuneiden käsitteiden ja termien kontrastiivinen analyysi.)
  • Haimelin, Kaisa
   Kulttuurienvälisen kompetenssin vaikutus osaamisen siirtymiseen suomalais-venäläisissä Tacis-hankkeissa.
  • Harjula, Mirko
   Lokakuun kumous vai marraskuun kaappaus? Käännöksen skopos ja pragmaattiset muutokset historiatekstin venäjännöksessä
  • Korka, Natalia
   Опыт составления русско-финского фразеологического словаря по тематической области «страх»
   (Venäläis-suomalaisen sanaston laatiminen pelkoon liittyvistä fraseologismeista)
  • Kulmala, Mirva
   Penkinpainajaisajot ja Havis Amandan lakitus. Tapahtumien nimitysten venäjäntäminen Helsingin matkailuesitteessä.
  • Kumpunen, Tuula
   Vieraskielisen teatteriesityksen välittäminen yleisölle käännösviestinnän keinoin
  • Leijon, Maarit
   Kaunis, kapinallinen, kaapattu – käännösstrategiana feministinen kaappaus
  • Nurminen, Pauliina
   V.G. Korolenkon Sokea soittaja -novellin kolmen suomennoksen vanheneminen
  • Panschin Tatiana
   Poisto käännöskeinona Marina Tsvetajevan Vanhan Pimenin talo -novellin suomennoksessa.
  • Rumpu, Anna
   Rikoksen seuraamus – kaksikielinen terminologinen sanastotyö suomi–venäjä
  • Saarinen, Marianne
   Kehdosta leijuun. Suomalais-venäläinen sanastotutkimus lasikuituhuovan tuotantolinjasta
  • Sarlo, Suvi
   Miliisi, borssi ja samovaari. Miten realioita välitetään lastenkirjojen käännöksissä. Eduard Uspenskij’n Djadja Fëdor -kirjat
  • Tervala, Johanna
   Laulunkääntäjän viisiottelu. Irina Boguševskajan laulu Nežnye vešči ja sen suomennos.
  • Vehviläinen, Olga
   В поисках лютеранских терминов для постсоциалистического общества
   (Luterilaisia termejä sosialisminjälkeiseen yhteiskuntaan)
 • 2007 (4)
  • Kallio, Ilona
   Rajavartiolaitoksen tulkin rooli ja etiikka. Kyselytutkimus.
  • Lifländer, Minna
   Viktoria Tokarevan novelli Koška na doroge. Suomennoksen kommentointia.
  • Pyykkönen, Salla
   Äiti-Venäjän toivoista isänmaan palvelijoiksi. Venäläisiin ja suomalaisiin opiskelijajärjestöihin liittyvien ymmärrysyksiköiden tarkastelua venäläis-suomalaista sanastoa varten.
  • Sahlan, Anna
   Harpyija, harppu vai haaskalintu. Sanastollisen käännösongelmat Dar’ja Doncovan dekkarin suomennostyössä.
 • 2006 (5)
  • Bergman, Jukka-Pekka
   Konsekutiivitulkki kansainvälisen suunnitteluryhmän skenaariotyössä
  • Kattelus, Satu
   Metsurin varusteet. Sanastotyö suomi-venäjä.
  • Kemppainen, Sanna
   Matkalaukullinen rääsyjä. Ljudmila Petruševskajan lastennäytelmän Tšemodan tšepuhi kommentoitu suomennos.
  • Kuosmanen, Tamara
   Особенности составления путеводителей для русских туристов и наиболее типичные ошибки при их переводе
   (Venäjänkielisten matkailuesitteiden laatiminen ja tyypilliset käännösvirheet)
  • Käki, Weronika
   Viktoria Tokarevan kertomus Svinjatš’ja pobeda: Kommentoitu käännös ja vastineettoman sanaston analyysi.
 • 2005 (8)
  • Dahl, Päivi
   ”Rajan” määrittelystä ”luvattomaan rajanylitykseen”. Suomalais-venäläisen rajavalvontasanaston valmistelu.
  • Levin, Carol
   Käännös- ja tulkkauspalveluiden käyttö Kouvolan yrityksissä. Kyselytutkimuksen suunnittelu, toteutus ja raportointi.
  • Monto, Minna
   Suomalais-venäläisen metsänuudistussanaston laadinta terminologian perinteisen ja sosiokognitiivisen koulukunnan menetelmin.
  • Puhakka, Maaret
   Venäläiset realiat Alexandra Marininan teoksessa Stečenie obstojatel’stv ja niiden käännösvastineet
  • Salminen, Tuula
   Puutavaran pinomittaus. Sanastotyö suomi–venäjä.
  • Taimisto, Helena
   Realiat Arto Paasilinnan teoksessa Hirtettyjen kettujen metsä ja sen venäjännöksessä
  • Vainio, Petra
   Venäläinen sijoittajan opas. Kommentoitu suomennos.
  • Väkiparta, Jukka
   Suomalais-venäläinen konkurssisanasto
 • 2004 (4)
  • Helander, Piia
   Miehetkö sankareita, naisetko auttajia? Suomalaisten ja venäläisten lehtikirjoitusten vertailevaa lausesemanttista analyysia.
  • Lehtinen, Sini
   Kiinniottaminen, pidättäminen, vangitseminen. Suomalaista rikosprosessin käsitteistöä venäjäksi. 
  • Mäkelä, Marja
   Modaaliset partikkelit tunteiden ja asenteiden ilmaisijoina Ivan Turgenevin romaanissa Dvorjanskoe gnezdo ja sen kahdessa suomennoksessa.
  • Teppola, Tarja
   Puunkorjuutiet ja -urat suomeksi ja venäjäksi
 • 2003 (11)
  • Ahvonen, Titta
   Skopoksista käännöksiin. Venäjän federaation tullikoodeksin suomennosten tarkastelua.
  • Chakhnazarova,  Nonna
   Составление финско-англо-русского словника телекоммуникационных терминов. Анализ русскоязычных терминов с точки зрения терминообразования.
   (Suomalais-englantilais-venäläisen matkaviestinsanaston laatiminen. Venäjänkielisten vastineiden analysointi terminmuodostuksen kannalta)
  • Immonen, Katja
   Enon unen uudet tulkinnat. Vanhan ruhtinaan rakkaus ajassa ja yhteiskunnassa.
  • Jansson Saga
   Suomalaiset lapset venäläisten satuaarteiden äärellä. Venäläisten kansansatujen käännösongelmia ja niiden ratkaisuja.
  • Kemppinen, Satu
   Venäläinen urheilukieli tunteiden tulkkina ja yhteisen identiteetin muovaajana
  • Lehtiranta, Minna
   Eksplikaatio. Teoriaa ja testausta.
  • Ratavaara, Suvi
   Koirankoulutustekstin kompastuskiviä. Eksplikaatiot ja kulttuurierojen tasoittaminen venäläisen koirankoulutustekstin suomennoksessa.
  • Savolainen, Anna-Riitta
   Vastaanottaja vaihtuu – vaihtuvatko vastineet ja vastine-ehdotukset? Venäjän siviililainsäädännön termien ja käsitteiden kääntäminen asiantuntijalle ja maallikolle.
  • Vanninen, Anne 
   Skopoksena popularisointi. Venäläisen ruoka-allergiatekstin kääntäminen suomalaisille maallikoille.
  • Ylämäki, Pia
   Kesakon mutkainen matka venäjästä suomeen. Venäläisen saturomaanin kääntäminen.
  • Äijälä, Susanna
   Metsän abioottiset taudit – käsite ilman tarkoitetta? Termityön teorian soveltaminen kääntämiseen liittyvään sanastotyöhön.
 • 2002 (10)
  • Harmonen, Ulla
   Kielikuvat ja niiden välittämä kuva vanhuudesta ja nuoruudesta suomalaisissa ja venäläisissä sananlaskuissa 
  • Hyvärinen, Hanni
   Väinämöinen Venäjällä. Kahden Kalevala-venäjännöksen tyylikeinojen tarkastelu rinnakkaistekstien valossa
  • Laurila, Nina
   Petruševskajaa ja Teffiä selvällä suomen kielellä – käännöksen kohderyhmänä selkokielen käyttäjät
  • Marjamaa, Minna
   Terminologian tieteenteorian käsitteistö. Deskriptiivinen sanastotyö suomalaisista ja venäläisistä peruskäsitteistä
  • Muukka-Kallionpää, Maria
   Kohti viestinnällistä kielitaitoa. Esimerkkinä venäjän oppikirjat Klub interesnyh vstreč.
  • Nurmi, Hanna
   Venäjän aluehallinnollinen jako – keskeisimmät termit ja käsitteet
  • Ranta, Marja
   Цвет и свет в творчестве И.А. Бунина
   (Väri ja valo I. A. Buninin tuotannossa)
  • Riikonen, Reeta
   Metsäpatologian käsitteistön vastaavuus suomen ja venäjän kielessä
  • Siren, Marjukka
   Venäläisen tuloslaskelman ja taseen termistöä: kuinka suomenkieliset vastineet muodostetaan
  • Tuominen, Tanja
   EnDic2000-ympäristösanakirja apuna vesistöraportin käännöksessä
 • 2001 (12)
  • Haavisto Maarit
   Kaunokirjallisen tekstin tyylianalyysin merkitys käännöstyössä. Juri Nagibinin Kaiku-kertomuksen tyylipiirteet ja käännösongelmat.
  • Hakala, Terhi
   Kaunokirjallisen kääntämisen karikot. Tutkimusmateriaalina omat käännökseni Sergei Dovlatovin novelleista.
  • Jaatinen, Katja
   Rakkausromaanista seikkailuromaaniksi. Mika Waltarin romaani Kaarina Maununtytär ja sen venäjänkielinen käännös Krovavyj tron.
  • Jehkonen, Ulla
   Toimeksiantona valikoiva, erityiskohderyhmälle suunnattu  käännösreferaatti 
  • Karppinen, Tanja
   Venäjäntäjä ja suomentaja Stephen Kingin fiktiivisessä maailmassa. Kuinka venäjännös Otčajanie ja suomennos Piina eroavat lähtötekstistään Misery.
  • Kulmala, Meri
   Russkij mat – venäjän kielen rivoudet
  • Nummela, Mikael
   Ongelmanratkaisua lääketieteellisen artikkelin kääntämisessä
  • Rislamo, Merja
   Historiallisen tekstin kääntäminen ja siihen liittyvät ongelmat lähtötekstissä
  • Sipponen, Virpi
   Puun osat ja rakenne. Suomalais-venäläisen sanastotyön laatiminen.
  • Tihlman, Anna-Maija
   Kääntyykö Jerofejev, siirtyykö kulttuuri? Kulttuurisidonnaisuus kaunokirjallisuuden kääntämisessä.
   Turkki, Saara
   Suomalais-venäläisen maaperäsanaston laadinta maaperän käsitejärjestelmien vertailun pohjalta
  • Zavodchikoff-Hurri, Viktoria
   Специфические особенности и ошибки, встречающиеся в переводах меню с финского на русский язык
   (Suomalaisten ruokalistojen venäjäntämisen erityisongelmat ja käännöksissä esiintyvät virheet)
 • 2000 (10 + 2)
  • Haapajärvi, Auli & Partanen, Irma    
   Vakuutusalan sanakirja suomi–venäjä–englanti (Julkaistu 1999. Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus)
  • Henttonen, Tiia
   Miksi peruukintekijästä tuli parturi ja marhaminnasta kuolaimet? Kaunokirjallisen käännöksen vanheneminen. Aineistona Aleksandr Puškinin Kapteenin tytär -teoksen viisi suomennosta.
  • Kallionpää, Kalle & Timonen, Janne
   Yrityksien Nokia Networks, Sonera ja North-West GSM rekrytoinnin ja osaamisen kehittämisen sanasto
  • Kivioja, Ritva         
   Semanttiset roolit neuvostoliittolaisessa/venäläisessä aikakauslehdessä
  • Lassila, Katja  
   Nokia Terminology Services -termipankin käytettävyys kääntäjien kannalta
  • Niemi, Marja
   Miksi herra Kauhu kalpeni? Kuinka Z. Čubukinan lastenrunokirja Malenkie detki pili čaj v besedke kääntyi suomeksi.
  • Pajunen, Mari
   Vaillinaisesta lauseesta täydelliseksi, piparkakusta porkkanaksi. Käännösongelmia Mihail Vellerin novelleissa.
  • Perkiö, Sanna
   Viitasta päällystakiksi. Kaunokirjallisten käännösten vanheneminen Nikolai Gogolin novellin ja sen neljän suomennoksen pohjalta.
  • Pokki, Tarja
   Sovjetismien arvostelmamerkitys Literaturnaja gazeta -lehdessä vuosina 1983 ja 1993
  • Saarinen, Elina
   Mistä kääntäjä tietonsa ammentaa? Näin kääntyi Tea tree -kirjanen suomesta venäjäksi.
 • 1999 (10)
  • Björklund, Sanna
   Suomalais-venäläisen jätehuoltosanaston laatiminen
  • Boström, Anne
   Innovatiiviset metaforailmaukset kaunokirjallisessa teoksessa ja niiden suomentaminen. Boris Pasternakin novelli Apellesova čerta.
  • Herranen, Virpi
   Lyhyt venäläis-suomalainen metsäekonomian sanasto. Sanastotyö venäjä-suomi.
  • Hytti, Milla
   Kuinka Jašasta tuli Jasu. Miten venäläinen lastenkirja kääntyy suomeksi
  • Hänninen, Marie
   Käännöstoiminnan organisaatio ja tuki Jehovan todistajien julkaisutoiminnassa. Erikoistarkastelun kohteena kirjoittajien kääntäjille antama lisäinformaatio.
  • Härkänen, Anneli
   Kirkko ja sen palvelijat. Venäläistä ja suomalaista ortodoksista käsitteistöä.
  • Ivaska, Jutta
   Taustatietoja lisäävät selitykset – kääntäjän apu vanhan kaunokirjallisuuden lukijalle. Lermontovin teoksen Geroi našego vremeni käännösten taustatietoja lisäävien selitysten analyysi.
  • Juottonen, Tuija
   Terminologian teoria kääntämistä tukevan sanastotyön apuna
  • Käyhty-Lepistö, Mervi
   Kaunokirjallinen teksti ja kääntäjä – näkökulmia ymmärtämiseen
  • Vilkuna, Riikka
   Virkakieli ja erikoissanasto käännöksessä. Venäjän federaation ilmailulakikokoelman suomentamisesta
 • 1998 (5)
  • Pasanen, Päivi
   Kontin kulku satamassa. Sanastotyö suomi-venäjä.
  • Pettinen, Anna-Riitta
  • Pragmaattinen adaptaatio nukketeatterinäytelmässä Laiska Ivan
  • Räisänen, Anne
   Kasvien osat ja kasvitieteelliset termit. Sanastotyö.
  • Talka, Hilkka
   Graafisen alan kirjainsanasto suomi–venäjä. Systemaattisen sanaston laadinnan ongelmia.
  • Tuomela, Harri
   Runojen kääntämisen teoriaa ja käytäntöä
 • 1997 (8)
  • Airola, Pirjo-Riitta
   Argumentoivan tekstin retorisen rakenteen analyysi. Vuoden 1990 ja 1996 Pravdan pääkirjoitusten vertailu
  • Järviranta-Sipakko, Anna-Maija  
   Kouvolan liiketalousinstituutin opiskelijanoppaan kääntämiseen liittyviä sanasto-ongelmia
  • Kunttu, Päivi
   Venäjän ja Suomen tullilaitosten termistöä
  • Mäki-Leppilampi, Marjo
   Анализ побудительных высказываний в романе "Tuntematon sotilas" и его переводе на русский язык
   (”Tuntemattoman sotilaan” ja sen venäjännöksen käskylauseiden analyysi )
  • Ollikainen-Zaretski, Heli
   Некоторые наблюдения над русской фразеологией и переводом фразеологизмов с русского на финский язык на материале романа Н.В. Гоголя «Мертвые души»
   (Huomiota venäjän kielen fraseologiasta ja fraseologismien kääntämisestä venäjästä suomeen N. V. Gogolin romaanin ”Kuolleet sielut” pohjalta)
  • Salmi, Anne-Marie
   Расхождения между финскими и русскими этническими жестами
   (Venäläisten ja suomalaisten etnisten eleiden eroavaisuudet)
  • Tvaltvadze, Kati
   Функциональный подход  к художественному переводу. Перевод рассказов Татьяны Толстой
   (Funktionaalinen lähestymistapa kaunokirjallisuuden kääntämiseen. Käännösesimerkkeinä Tatjana Tolstajan tekstejä.)
  • Venäläinen, Inka-Riitta
   Анализ проблем, возникающих при переводе проспекта «Третьяковская галлерея. История и коллекция»
   (Tretjakovskaja gallereja. Istoria i kollekcija -esitteen käännösongelmien analyysi)
 • 1996 (1)
  • Pilhjerta, Marjut
   Osakeyhtiön perustamisasiakirjojen kääntämisestä
 • 1995 (4)
  • Kuukka,  Ulla
   Некоторые замечания о конструкциях с исключительной структурой и их переводе
   (Poikkeavista lauserakenteista ja niiden kääntämisestä)
  • Laitinen, EevamaijaО переводе личных имен в художественной литературе (на материале романа Л.Н. Толстого Война и мир)
   (Erisnimien kääntämisestä kaunokirjallisuudessa Leo Tolstoin romaanin Sota ja rauha pohjalta)
  • Lepomaa, Terttu
   Venäjän siviiliprosessioikeudesta ja sen sanastosta
  • Vaahto, Pekka
   Финские биржевые термины и их русские соответствия
   (Suomen pörssitermit ja niiden venäjänkieliset vastineet)
 • 1994 (6)
  • Jalovaara, Petri
   Советская действительность у Эдуарда Успенского, выраженная при помощи сатиры
   (Neuvostotodellisuus Eduard Uspenskin teoksissa kuvattuna satiirin keinoin)
  • Kuisma, Katja
   О различиях в употреблении запятых и тире в русском и финском языках
   (Pilkun ja ajatusviivan käyttö venäjässä ja suomessa)
  • Kujala, Taina
   О практической транскрипции и передаче финских имен собственных средствами русского алфавита
   (Käytännön transkriptiosta ja suomalaisten erisnimien kirjoittamisesta venäläisin aakkosin)
  • Kuronen, Kimmo
   Передача референциальных и прагматических значений в переводе терминологии военно-художественных материалов
   (Referentiaalisten ja pragmaattisten merkitysten välittäminen sotakirjallisuuden termien kääntämisessä)
  • Lepomaa, Anita
   Проявление разных принципов орфографии в установлении норм правописания русского литературного языка
   (Eri ortografiaperiaatteiden ilmeneminen venäjän kirjakielen oikeinkirjoitusnormien vakiinnuttamisessa)
  • Miettinen, Tani
   Об индивидуально-авторских фразеологизмах A. Витова и их переводе на финский язык
   (Bitovin omaperäiset fraseologismit ja niiden suomentaminen)
 • 1993 (6)
  • Karlström, Minna
   О восприятии переводчиком поэтического текста (на материале стихотворения Т. С. Эллиота The Love Song of  J. Alfred Prufrock)
   ( Kääntäjä runon vastaanottajana. Materiaalina T. S. Elliotin runo The Love Song of  J. Alfred Prufrock)
  • Kaukiainen, Liisa
   Трудности, испытываемые переводчиками на практике устного русско-финско-русского перевода
   (Tulkkien kokemat ongelmat venäjä–suomi–venäjä-tulkkauksessa)
  • Kivistö, Marjo
   Синонимия русских однокоренных глаголов на материале словарей
   (Venäjän samakantaisten verbien synonymia sanakirjojen aineiston pohjalta)
  • Kuisma, Katja
   О различиях в употреблении запятых и тире в русском и финском языках
   (Pilkun ja ajatusviivan käytön eroja venäjässä ja suomessa)
  • Palander, Ulla
   Об образовании электротехнических терминов в русском и финском языках
   (Sähköteknisten termien muodostamisesta venäjän ja suomen kielessä)
  • Pollari, Outi
   Глагол и глагольно-именное словосочетание: проблема вариантности при переводе с финского на русский (на материале технических текстов)   
 • 1992 (4)
  • Huhtala, Jussi
   О проблемах перевода фильма. О субтитрировании фильма Андрея Тарковского «Зеркало»
   (Elokuvien tekstitysongelmat. Andrei Tarkovskin Peili-elokuvan tekstitys.)
  • Järveläinen, Riitta
   Соответствия местоимения он/она в финском перевода повести В. Распутина Живи и помни
   (Venäjän on/ona-pronominin käännösvastineet V. Rasputinin teoksessa ”Elä ja muista”)
  • Laitinen, Merja
   Реалии в докладах и интервью М.С. Горбачева и их перевод на финский язык
   (Reaaliat ja niiden kääntäminen suomeksi M.S. Gorbatšovin puheissa ja haastatteluissa)
  • Tuomimäki, Timo
   О билингвизме и интерференции как его частной проблеме
   (Kaksikielisyydestä ja interferenssistä)
 • 1991 (1)
  • Räsänen, Kirsi
   Проблемы перевода бытовой лексики. Анализ повести Сюльви Кекконен «Amalia» и ее русского перевода.
   (Arkisanaston kääntämisen ongelmia. Analyysi Sylvi Kekkosen kertomuksesta ”Amalia” ja sen venäjännöksestä)
 • 1989 (1)
  • Bondarew, Anne
   Наблюдения над переводом военной лексики в финских переводах романа А. Фадееева «Разгром» 
   (Huomioita sotilassanaston käännösvastineista Fadeevin romaanin Razgrom suomennoksissa)
 • 1988 (1)
  • Muurman, Kristiina
   О языковой экспрессии и передаче экспрессивной лексики с русского на финский в двух докладах М. С. Горбачева
   (Kielellisestä ekspressiosta ja ekspressiivisen sanaston kääntämisestä venäjästä suomeen kahdessa M. S. Gorbatshovin puheessa)
 • 1987 (1)
  • Liukkonen, Kirsi
   Прилагательные с обозначением вещества в русском языке и их финские соответствия
   (Venäjän ainetta merkitsevät adjektiivit ja niiden vastineet suomen kielessä)
  • Steidel, Mervi (1)
   Сценическая ситуация в трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов» и ее трактовка в финском переводе Матти Росси
   (Näyttämötilanne Puškinin tragediassa Boris Godunov ja sen tulkinta Matti Rossin suomennoksessa)
 • 1986 (1)
  • Sirén, Marja-Liisa
   Передача образных выражений в русском переводе романа «Четвертый позвонок, или мошенник поневоле» Мартти Ларни
   (Kielikuvien välittäminen Martti Larnin romaanin Neljäs nikama eli veijari vastoin tahtoaan venäjännöksessä)