Opiskelijaksi

Kääntämisen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelma

Ohjeita opiskeluun Pro gradu -tutkielmat Työelämä ja alumnitoiminta Yhteystiedot

Venäjän kääntäminen kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 4. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Opiskelu

Tavoitteena on suorittaa kandidaatintutkinto (HuK) kolmessa vuodessa ja maisterintutkinto (FM) kahdessa vuodessa. Pääaineopiskelijat suorittavat perusopinnot ensimmäisen lukuvuoden aikana. Aineopinnot pyritään saamaan päätökseen kolmannen lukuvuoden loppuun mennessä. Proseminaariin osallistumisen edellytyksenä on, että perusopinnot on suoritettu. Aineopintoihin kuuluva kieli- ja kulttuuriharjoittelu Venäjällä sijoittuu toisen lukuvuoden loppuun.

Syventävät opinnot suoritetaan neljännen ja viidennen lukuvuoden aikana. Syventävien opintojen seminaarin saa aloittaa, kun proseminaari on suoritettu. Aineopinnot ja syventävät opinnot voi suorittaa minimivaatimuksia laajempina.

Millaista opiskelu on? Tutustu nykykielten laitoksen hakijasivuihin.