Yhteystiedot

Venäjän kääntäminen kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 4. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Tervetuloa venäjän kääntämisen verkkosivulle!

Venäjän kääntäjät ovat kysyttyjä asiantuntijoita työmarkkinoilla, ja kääntäjänkoulutus on suosittu opiskeluala. Sen vahvuuksiin kuuluu käytännönläheisyys, mutta käännöstutkimuksen kehittyessä myös teoreettinen tietämys on lisääntynyt.

Kääntäjän ammattitaitoon kuuluu käännösviestinnän hallinta, kulttuuriosaaminen, monipuoliset tiedonhakutaidot, taito käyttää sähköisiä apuvälineitä, kieli- ja käännösteorian tuntemus sekä vähintään kahden kielen taito.

Venäjän kääntämisen opiskelu vaatii aikaisempaa venäjän ja suomen kielen taitoa. Oppiaineessa kehitetään venäjän ja tietyssä määrin myös suomen suullista ja kirjallista taitoa sekä perehdytään professionaaliseen kääntämiseen ja tulkkaukseen. Yleiskielen lisäksi tutustutaan erikoisalojen kielenkäyttöön, esim. tekniikan, kaupan, lääketieteen tai juridiikan teksteihin ja niiden kääntämiseen.

Opiskelijoita valmennetaan työelämään järjestämällä heille mahdollisuuksien mukaan oikeita käännös- ja tulkkaustoimeksiantoja.

Koska kääntämiseen ja tulkkaukseen tarvitaan kahden kielen taito, kääntämistä pääaineenaan opiskelevien tutkintoon kuuluu pakollisena suomen kielen perusopinnot kääntäjille (SSU100K). Kielestä riippumatta kääntäjä tarvitsee myös tietoa kääntämisen, tulkkauksen ja kielen teoriasta sekä käännösteknologiasta. Toinen kääntäjän tutkinnon välttämätön elementti ovatkin käännöstieteen perusopinnot.

Ainejärjestö Kouki ry

Kouki ry:n käännöspalvelu

Kouki ry:n käännöspalvelu tarjoaa mahdollisuuden käännättää tekstejä oppilastöinä. Lue lisää »»