Tutkimus Jatkokoulutus Opinnäytteet
Slavica Helsingiensia Maineikas julkaisusarja, joka sisältää tutkimuksia slaavilaisista kielistä ja kirjallisuuksista.

 

Yhteystiedot

Venäjän kieli ja kirjallisuus kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 4. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Tutkimus ja jatkokoulutus > Lisensiaatintyöt

2005 (2)
 • Dahlgren, Maija
  Взгляд на прошлое глазами шпиона: образ Финляндии в воспоминаниях советских разведчиков
 • Hyvärinen, Jussi
  Sana ja musiikki Osip Mandel’štaminn runo maailmassa
2002 (1)
 • Yli-Piipari, Marjo
  Высказывания со значением просьбы и реакции на них в русском и финском языках
2001 (1)
 • Tolvanen, Taisto
  Польские элементы в лексике русско-польских дипломатических документов XVI-XVII веков : происхождение, адаптация, дальнейшие судьбы в русской языковой среде
1999 (2)
 • Ekonen, Kirsti
  Творчество А.А. Блока в критике символистов
 • Huttunen, Tomi
  Монтажный роман : Циники А.Б. Мариенгофа
1996 (1)
 • Heinonen, Jussi
  Arkitodellisuus ja transsendentti Daniil Harmsin kertomuksessa Eukko
1993 (1)
 • Niemensivu, Helena
  Отрицательные предложения в русском и финском языках
1992 (1)
 • Suni, Timo
  Marina Cvetaevan "Krysolov" : tutkielma runoelman kompositiosta : romanttisuus, modernistisuus ja koomiset piirteet
1991 (1)
 • Nikunlassi, Ahti
  Исследование в грамматической периферии русского языка : к вопросу o выборе именительного и творительного падежа синтаксических прилагательных в позиции при полнознаменательных глаголах
1990(2)
 • Bylina, Terttu
  О развитии газетно-публицистического стиля речи : диахронический аспект проблемы : время и язык газеты
 • Pesonen, Aila
  Эпистемические и аксиологические модификаторы при утвердительных высказываниях (на материале научно-популярных финско-математических текстов)
1989 (1)
 • Laurila-Hellman, Erja
  ”Luonnon poikapuolten kirjallisuus” : tutkimus F. M. Franzénin, J. L. Runebergin ja Zacharias Topeliuksen tuotannon vastaanotosta Venäjällä autonomian aikana
1987 (1)
 • Vehmas-Lehto, Inkeri
  Funktionaalisen ekvivalenssin perustuva käännöskritiikkimalli ja sen sovellutus venäjänkielisten lehtitekstien suomennoksiin
1986 (1)
 • Lehikoinen, Riitta
  Страна полна энергии : kuvaus vallankumouksen jälkeisen vuosikymmenen venäjän kielen lyhenteistä ja lainasanoista sekä niitten aiheuttamasta keskustelusta
1984 (1)
 • Turunen, Natalia
  Лингвострановедческое изъяснение лексических советизмов в процессе работы с газетными материалами на продвинутом этапе обучения
1982 (2)
 • Jänis, Marja
  Majakovskin ja Meyerholdin tulevaisuusvisioita : Majakovskin Lude ja Sauna Meyerholdin teatterissa
 • Tommola, Hannu
  Место глагольных видов русского языка среди аспектуального-временных категорий : попытка логико-теоретических оснований для сопоставительного анализа
1980 (1)
 • Fedoroff, Natalia
  ”Ja häikäistyneenä näet siinä, missä vielä äsken ymmärsit” : venäläisen avantgarden esteettisistä konseptioista 1904-1914
1979 (1)
 • Mustajoki, Arto
  Проблемы минимизации типов ударения в учебных целях : имена существительные современного русского языка
1978 (2)
 • Leinonen, Marja
  Aspektit ja spesifisyys
 • Tilli, Juhani
  Исследование некоторых процессов словообразования суффиксальных глаголов современного русского литературного языка (опыт психолингвистического анализа)
1977 (1)
 • Toivakka, Pentti
  Типы глаголов речи в русском языке : семантико-синтаксический анализ
1976 (1)
 • Wilkko, Esko
  Пушкин и эстетика французского просвещения
1975 (1)
 • Paukkunen, Eero Kalevi
  О семантической структуре и синонимии некоторых простых глагольных словосочетаний, выражающих временные отношения в современном русском литературном языке

1973 (1)

 • Rönkä, Risto
  Роль категории двувидовости в формировании и развитии видовой системы русского глагола

1962 (1)

 • Volborth, Dorothea von
  О двупланности авторской речи в трилогии Алексея Толстого ”Хождение по мукам”