Tutkimus Jatkokoulutus Opinnäytteet
Slavica Helsingiensia Maineikas julkaisusarja, joka sisältää tutkimuksia slaavilaisista kielistä ja kirjallisuuksista.

 

Yhteystiedot

Venäjän kieli ja kirjallisuus kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 4. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Tutkimus ja jatkokoulutus > Tietoa jatkokoulutuksesta

Hyödyllistä tietoa mm. jatko-opiskelijaksi hakemisesta, jatko-opiskelijoille järjestettävästä opetuksesta yms. löytyy humanistisen tiedekunnan jatkokoulutus-sivuilta.

Tiedotus

Venäjän kielen ja venäläisen kirjallisuuden jatko-opiskelijoille on kullekin oma työryhmänsä ja siihen liittyvä sähköpostitiedotuslista Alma-intranetissä. Liittyäksesi itsellesi sopivaan työryhmään ota ohjaajasi. Liittyminen edellyttää, että jatko-opiskelijalla on Helsingin yliopiston käyttäjätunnus.

Rahoitus

Oppiaineen kannalta tärkeimmät valtakunnalliset tutkijakoulut ovat

Näistä kahteen ensimmäiseen otetaan myös ulkojäseniä, jotka eivät saa tutkijakoulusta rahoitusta mutta voivat osallistua sen järjestämään opetukseen. Hakuohjeet löytyvät tutkijakoulujen sivuilta.

Seuraavassa joitakin sähköpostilistoja, joita kannattaa seurata

 • aleksanteri-lista: kotimainen yleinen Venäjän ja Itä-Euroopan tietolähde, ylläpitää Aleksanteri-instituutti, liittymisohjeet
  http://www.helsinki.fi/aleksanteri/tietopalvelu/aleksanteri-lista.html
 • slavistit-lista: ylläpitää Tampereen slavistit, listalle liitytään lähettämällä osoitteeseen listserv [ät] uta [dot] fi viesti, jonka sisältö on "SUBSCRIBE slavistit Etunimi Sukunimi
 • KTS – Kirjallisuudentutkijain seuran postilistahttp://www.helsinki.fi/jarj/skts/keskustelu.htm
 • SEELANGS: yhdysvaltalainen vilkas slavisti-lista, myös www-arkisto,
  http://seelangs.wix.com/seelangs
 • Slavling: tietoa ja keskustelua slaavilaisten kielten tutkimuksesta, mm. konferenssi-ilmoituksia, liitytään lähettämällä osoitteeseen slavicling [ÄT] lists.cc.utexas.edu viesti jossa otsikko (subject) on "Subscribe" kuten myös itse viestissä "Subscribe"

Internetsivuja, joilta löytyy hyödyllistä tietoa mm. tapahtumista ja julkaisuista

Konferensseja slaavilaisten kielten, kirjallisuuksien ja kulttuurien alalla

 • ICCEES – Internation Council for Central and East European Studies: monitieteinen, erit. kirjallisuudesta paljon, 5 vuoden välein, seuraavan kerran 2010 Tukholmassa
 • Kansainvälinen slavistikongressi: kielitiede ja kirjallisuudentutkimus, 5 vuoden välein
 • Pohjoismainen slavistikongressi (Slavistmöte): kielitiede ja kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimus, 3 vuoden välein
 • AAASS – American Association for the Advancement of Slavic Studies: kaikki alat, joka vuosi marraskuussa, http://aseees.org/
 • AATSEEL – American Association of Teachers of Slavic and Eastern European Languages: kieli, kirjallisuus ja opetus, joka vuosi joulun ja uudenvuoden välissä (MLA-konferenssin yhteydessä), http://www.aatseel.org/
 • BASEES – British Association for Slavonic and East European Studies, kaikki alat, joka vuosi maalis-huhtikuun vaihteessa, http://www.basees.org/
 • Viepä – Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen päivät: monitieteinen kotimainen tapahtuma, joka toinen vuosi, järjestäjäpaikkakunta kiertää
 • Aleksanteri-konferenssi loka-marraskuussa (vuosittain vaihtuva teema)
 • Tarton nuorten filologien konferenssit: kieli ja kirjallisuus graduvaiheessa ja väitöskirjan alussa oleville, joka vuosi