Yhteystiedot

Venäjän kieli ja kirjallisuus kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 4. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Tietoa oppiaineesta

Venäjän kielen ja kirjallisuuden oppiaine jakautuu kahteen opiskeluvaihtoehtoon: venäjä vieraana kielenä ja venäjä äidinkielenä. Venäjä vieraana kielenä on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli on suomi tai ruotsi. Venäjä äidinkielenä taas on suunnattu venäjänkielisille tai muuten syntyperäisen tavoin venäjää hallitseville. Kummassakin vaihtoehdossa opiskelija voi erikoistua joko kielen- tai kirjallisuudentutkimukseen.

Myös venäjää vieraana kielenä opiskelevat tarvitsevat aiempaa venäjän kielen taitoa opintojen aloittamiseksi. Opiskelun tavoitteena on monipuolinen venäjän kielen suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi opinnoissa tutustutaan venäjän kielen rakenteeseen, kehitykseen ja tutkimukseen. Opinnot perehdyttävät myös venäläiseen kirjallisuuteen, kulttuuriin ja niiden tutkimukseen. Aineopintoihin sisältyy noin kahden ja puolen kuukauden kieliharjoittelujakso venäläisessä yliopistossa.

Venäjää äidinkielenä opiskelevat kehittävät suullista ja kirjallista esitystaitoaan sekä perehtyvät venäjän kielen rakenteeseen ja kehitykseen, venäläiseen kirjallisuuteen ja kulttuuriin sekä niiden tutkimukseen.

Oppiaineen historiasta