Börja studera Anvisningar för studerande Utexaminerade magistrar Arbetsliv & alumniverksamhet

Ryska språket och litteraturen tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Studier > Möjliga biämnen



Målet för IKEBB-studieenheten är att ge grundliga baskunskaper för en förståelse av östra Centraleuropas, Balkan- och Baltikumområdenas närhistoria och nutida samhälle. Enheten lämpar sig som biämne för dem som vill specialisera sig på östra Centraleuropa, Balkan- och Baltikumområdet. Läs mer »»



Ukraina-studieenheten
är en mångvetenskaplig biämnesenhet. Studierna erbjuder en möjlighet att orientera sig i det ukrainska språket, kulturen, historien samt nutida samhälle. Inom ramen för studieenheten tas även i beaktande området sociala och ekonomiska utveckling. Läs mer »»