Börja studera Anvisningar för studerande Utexaminerade magistrar Arbetsliv & alumniverksamhet

Ryska språket och litteraturen tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Studier > Ämnesföreningen Rupla rf

Ämnesföreningen för studerande vid Ryska språket och litteraturen (samt Väst- och sydslaviska språk och kulturer) är Rupla rf. Rupla rf upprätthåller bl.a. en egen e-postlista och en blogg för aktuella händelser och frågor.