Börja studera Anvisningar för studerande Utexaminerade magistrar Arbetsliv & alumniverksamhet

Ryska språket och litteraturen tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Studier > För nya studerande

Bäste nya student, välkommen att studera Ryska språket och litteraturen! Nyttig information vid inledandet av studierna finner du på våra finska sidor.

Tutorverksamheten och hops

I början av det första studieåret anordnas en obligatorisk studieperiod för alla nya studerande - Orientoivat opinnot ja hops, under vilken man med studenttutorernas och hops-handledarens hjälp bekantar sig med studiemiljön, praktiska frågor i anslutning till studierna samt gör upp en läsordning.