Börja studera Anvisningar för studerande Utexaminerade magistrar Arbetsliv & alumniverksamhet

Ryska språket och litteraturen tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Studier

Målsättningen är att avlägga kandidatexamen (HuK) på tre år och magisterexamen (FM) på två år. Under det första läsåret avklarar huvudämnesstuderande grundstudierna. Ämnesstudierna påbörjas under det första läsårets vårtermin och bör kunna avslutas under det tredje läsåret. Proseminariet, som utgör en del av ämnesstudierna, inriktar sig valbart på ryska språket eller på den ryska litteraturen. En förutsättning för att man ska kunna delta i proseminariet är att grundstudierna är avklarade. Språkpraktikperioden i Ryssland, som utgör del av ämnesstudierna på Ryska som främmande språk-linjen, är placerad i slutet av det första studieåret.

De fördjupade studierna avläggs under det fjärde och femte läsåret. Seminariet inom fördjupade studier får inledas när hum.kand-examen har avlagts. Både ämnes- och fördjupade studierna kan avläggas som större helheter än vad minimikraven förutsätter.

Ämnet samarbetar aktivt med många inhemska och utländska forskarsamhällen och studenterna har möjlighet att gå på gästande toppforskares föreläsningar och knyta internationella kontakter redan under studietiden. Kända författare och artister besöker också ofta ämnet.