Börja studera Anvisningar för studerande Utexaminerade magistrar Arbetsliv & alumniverksamhet

Ryska språket och litteraturen tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Studier > Ut i arbetslivet

Efter avlagd examen kan studerande från Linjen för ryska som främmande språk fungera som lärare i ryska eller på platser inom affärslivet, industrin, kulturlivet och den offentliga sektorn där det krävs kunskaper i ryska språket och kulturen. Rysslandsexperternas arbetsfält är stort: ryskan är det största språket inom Europa och i ett allt mer integrerat Europa har Finland en viktig roll som Rysslandsexpert. Kontakterna mellan Finland och Ryssland är många och täta och därför har Finland alltid haft ett större behov av experter på ryska språket och kulturen än andra länder. Den ökade flyttningsrörelsen och turismen har bidragit till att öka detta behov.

Studerande från Linjen för ryska som modersmål kan handha olika undervisningsuppgifter eller arbeta på sådana områden inom handeln, industrin, kulturlivet och den offentliga sektor där det krävs grundliga kunskaper i ryska språket och kulturen.

Mera information om utexaminerades placering i arbetslivet kan man hitta på våra finska sidor »»