Ryska språket och litteraturen tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Presentation

Läroämnet ryska språket och litteraturen har två linjer: linjen för främmande språk och modersmålslinjen. Linjen för främmande språk är avsedd för studerande som har finska eller svenska som modersmål. Modersmålslinjen riktar sig för sin del till ryskspråkiga eller personer som annars har samma kunskaper i ryska som en infödd. Den studerande kan specialisera sig på antingen språk- eller litteraturforskning på båda linjerna.

Förkunskaper i ryska behövs även för att inleda studier på linjen för främmande språk. Målet med studierna är mångsidiga muntliga och skriftliga kunskaper i ryska. Under studierna bekantar man sig även med det ryska språkets struktur och utveckling samt med forskningen i ryska. Studierna ger även kunskaper i rysk litteratur och kultur samt forskning i dessa. I ämnesstudierna ingår en tre och en halv månad lång period av språkpraktik vid ett ryskt universitet.

modersmålslinjen utvecklar man den modersmålsstuderandes muntliga och skriftliga framställningsförmåga och sätter sig in i det ryska språkets struktur och utveckling, den ryska litteraturen och kulturen samt forskningen i dessa.