Kontaktuppgifter

Ryska språket och litteraturen tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

 

Välkommen till Ryska språkets och litteraturens webbsida

I Finland behövs kunskap om Ryssland. Efterfrågan begränsar sig inte enbart till vårt land, utan finländska experter är också internationellt efterfrågade. Det finns ingen orsak att tro att detta behov skulle minska — så länge som denna ekonomiska och kulturella stormakt är Finlands granne. Inom läroämnet Ryska språket och litteraturen får de studerande djupa kunskaper i ryska språket och kulturen. Utgående härifrån kan de sedan handha krävande expertisuppgifter såväl inom den privata som inom den offentliga sektorn. Förutom på företag har våra studerande fått arbetsplats inom ministerier, media, bibliotek, olika samfund och internationella organisationer. En möjlig bana är lärare i ryska.

De studerande kan bredda sitt kunskapsfält genom att välja merkantila, samhällsvetenskapliga eller andra humanistiska studier som biämnen. Inom läroämnet finns olika linjer för finsk- eller svenskspråkiga och ryskspråkiga studerande.

Studieämnet kan uppvisa yttre bevis på sin höga nivå. Medan Ryska språket och litteraturen fram till år 2010 var det överlägset största läroämnet inom Institutionen för slaviska och baltiska språk och litteraturer, belönades institutionen två gånger som nationell spetsenhet för undervisning. Vid forskningsutvärderingen år 2006 fick institutionen högsta möjliga vitsord. Institutionens lärare är efterfrågade experter inom media samt som föredragshållare och författare till läroböcker.