Forskning Postgraduala studier Lärdomsprov
Slavica Helsingiensia En välkänd publikationsserie som innehåller studier i slaviska språk och litteraturer.

 

Ryska språket och litteraturen tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Forskning och postgraduala studier > Forskningsrojekt

Mera information om följande projekt kan man hitta på våra finska och engelska sidor.

  • Ryska och finska som lingua franca för personer med annat modersmål
  • F+R=X: Hur effektiv är mångspråkig utbildning?
  • Den kontrastiska funktionaliska syntaxen
  • Ryska läromaterialer för den nya generationen

Finansiering avslutade:

  • Cultural Europe beyond the European Union
  • Modernism och postmodernism i den ryska litteraturen i kulturen
  • Sankt Petersburg / Leningrad: Berättelse – Historia – Nutiden
  • Norra Rysslands etniska, språkliga och kulturella utformning
  • Berättelse och historia: sekelskiften i den ryska kulturen