Forskning Postgraduala studier Lärdomsprov
Slavica Helsingiensia En välkänd publikationsserie som innehåller studier i slaviska språk och litteraturer.

 

Ryska språket och litteraturen tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Forskning och postgraduala studier > Doktorsavhandlingar