Forskning Postgraduala studier Lärdomsprov
Slavica Helsingiensia En välkänd publikationsserie som innehåller studier i slaviska språk och litteraturer.

 

Ryska språket och litteraturen tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Forskning och postgraduala studier > Forskarutbildning

Nyttig information om bl.a. ansökan till fortsättningsstudierna och om undervisningen inom fortsättningsstudierna ges på humanistiska fakultetens doktorsutbildning sidor.

Mera information om fortsättningsstudier kan man hitta på våra finska sidor »»