Ta del i Karttu-testet!

Ryska språket och litteraturen tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

E-material > Karttu-testen

Till Karttu-testet »»

Hösten 2005 tog institutionen i bruk ett internationellt sett rätt unikt Karttu-test med vars hjälp de studerande vid Linjen för ryska som främmande språk kan se hur deras språkkunskap utvecklas. Samtidigt kan lärarna utnyttja Karttu-testets resultat vid planeringen av sin undervisning och sitt läromaterial.