Opiskelijaksi Ohjeita opiskeluun Pro gradu -tutkielmat Työelämä ja alumnitoiminta Yhteystiedot

Venäjän kieli ja kirjallisuus kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 4. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Opiskelu > Sijoittuminen työelämään

Venäjää vieraana kielenä opiskeleva voi toimia valmistuttuaan venäjän kielen opettajana sekä sellaisissa liike-elämän, teollisuuden, kulttuurielämän ja julkishallinnon tehtävissä, joissa vaaditaan venäjän kielen ja venäläisen kulttuurin tuntemusta. Venäjän asiantuntijoiden työkenttä on laaja: venäjä on Euroopan puhutuin kieli, ja yhdentyvässä Euroopassa Suomella on tärkeä Venäjän tuntijan rooli. Suomen ja Venäjän kontaktit ovat läheiset, joten Suomessa on aina tarvittu venäjän kielen ja venäläisen kulttuurin asiantuntijoita enemmän kuin muissa maissa. Voimistunut muuttoliike ja turismi ovat lisänneet tätä tarvetta entisestään.

Venäjää äidinkielenä opiskeleva voi valmistuttuaan toimia erilaisissa opetustehtävissä tai työskennellä sellaisissa kaupan, teollisuuden, kulttuurielämän ja julkisen hallinnon tehtävissä, joissa tarvitaan perusteellista venäjän kielen ja venäläisen kulttuurin tuntemusta.


Mahdollisia työaloja

Oppiaineen tarjoama humanistinen koulutus on laaja-alainen. Riippuen omasta kiinnostuksesta, kokemuksesta, erikoistumisesta ja luovuudesta opiskelija voi toimia hyvin monilla aloilla. Lue lisää »»

Hyödyllisiä työelämätaitoja

Työnantajat arvostavat työntekijässä monenlaisia taitoja. Näihin kuuluvat mm:

  • kyky ja halu oppia
  • kyky ilmaista itseään, verbalisoida ajatuksiaan, esittää asioita ymmärrettävästi
  • kyky ja halu työskennellä tiimin jäsenenä
  • kulttuurintuntemus
  • kyky ja halu verkostoitua
  • kyky ja halu toimia esimiehenä (muutoksen johtaminen)
  • kyky nähdä oma työ osana laajempaa kokonaisuutta
  • kyky myydä ja markkinoida; ei niinkään tavaroita, vaan ajatuksia ja ideoita

Lisätietoa sijoittumisesta työelämään nykykielten laitoksen verkkosivulla.