Opiskelijaksi Ohjeita opiskeluun Pro gradu -tutkielmat Työelämä ja alumnitoiminta Yhteystiedot

Venäjän kieli ja kirjallisuus kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 4. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Opiskelu > Mahdollisia sivuaineitaIKEBB-opintokokonaisuuden
tavoitteena on antaa kattava tietopohja itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian alueen maiden lähimenneisyyden ja nyky-yhteiskunnan ymmärtämiseksi. Kokonaisuus sopii hyvin sivuaineeksi niille, jotka haluavat erikoistua itäisen Keski-Euroopan, Balkanin tai Baltian alueen asiantuntijoiksi. Lue lisää »»Ukraina-opintokokonaisuus
on monitieteinen sivuainekokonaisuus. Opinnot tarjoavat mahdollisuuden perehtyä Ukrainan kieleen, kulttuuriin, historiaan sekä nyky-yhteiskuntaan. Opintokokonaisuudessa huomioidaan myös alueen sosiaalinen ja taloudellinen kehitys. Lue lisää »»

Sivuainevalinnoilla voit vaikuttaa uranäkymiisi. Huma­nistinen tiedekunnan tarjoamien sivuainei­den lisäksi voit laajentaa osaamispohjaasi otta­malla sivuaineen jostakin muusta tiedekunnasta.