Opiskelijaksi Ohjeita opiskeluun Pro gradu -tutkielmat Työelämä ja alumnitoiminta Yhteystiedot

Venäjän kieli ja kirjallisuus kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 4. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Opiskelu > Uuden opiskelijan opas

Fuksit kertovat

  • Muutaman fuksin mietteitä Kopeekassa: 2004 | 2003 | 2001 | 2000
  • Mitä odottaa fuksiaisilta? Rupla ry:n Fuksiaiset 2001 | 2003 (reportaasit Kopeekassa)

Uuden opiskelijan linkit

Arki
Opiskelu
ATK-asiat
Opiskelijatoiminta