Opiskelijaksi Ohjeita opiskeluun Pro gradu -tutkielmat Työelämä ja alumnitoiminta Yhteystiedot

Venäjän kieli ja kirjallisuus kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 4. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Opiskelu

Tavoitteena on suorittaa kandidaatintutkinto (HuK) kolmessa vuodessa ja maisterintutkinto (FM) kahdessa vuodessa. Pääaineopiskelijat suorittavat perusopinnot ensimmäisen lukuvuoden aikana. Aineopinnot aloitetaan ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukaudella ja ne pyritään saamaan päätökseen kolmannen lukuvuoden loppuun mennessä. Aineopintoihin sisältyvä proseminaari suoritetaan joko venäjän kielestä tai venäläisestä kirjallisuudesta. Proseminaariin osallistumisen edellytyksenä on, että perusopinnot on suoritettu. Vieraan kielen linjan (Vve) aineopintoihin kuuluva kieliharjoittelu Venäjällä sijoittuu ensimmäisen lukuvuoden loppuun.

Syventävät opinnot suoritetaan neljännen ja viidennen lukuvuoden aikana. Syventävien opintojen seminaarin saa aloittaa, kun HuK-tutkinto on suoritettu. Aineopinnot ja syventävät opinnot voi suorittaa minimivaatimuksia laajempina.

Oppiaine tekee tiivistä yhteistyötä monien koti­maisten ja ulkomaisten tutkijayhteisöjen kanssa. Tämän ansioista opis­kelijoilla on mahdollisuus kuunnella vierailevien huipputut­kijoiden luentoja ja solmia kansainvälisiä yhteyksiä jo opis­keluaika­naan. Myös tunnettuja kirjailijoita ja artisteja näh­dään usein oppiaineen vieraina.

Millaista opiskelu on? Tutustu nykykielten laitoksen hakijasivuihin.

Venäjän kielen ja kirjallisuuden opiskelija Niina Iisakkila kertoo kielten opiskelusta ja valmistautumisestaan valintakokeisiin.