Kyrilliikka RuSlav-näppäinjärjestys Yhteystiedot

Venäjän kieli ja kirjallisuus kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 4. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Kyrilliikka > Kun kyrilliikka ei näy oikein

Kyrilliikka ja WWW

WWW-sivujen tapauksessa kyrilliikka saattaa aiheuttaa ongelmia sen johdosta, että käytössä on useita toisistaan poikkeavia kyrillisiä koodauksia. Keskeisimmät niistä ovat kyrillinen (KOI-8), kyrillinen (Windows) eli koodisivu 1251 sekä Unicode (UTF-8). Näistä viimeksi mainittu on soveltuu erityisesti tilanteisiin, joissa yhdellä ja samalla sivulla on monia eri kirjaimistoja, esim. samanaikaisesti sekä kyrilliikkaa että skandinaavisia merkkejä.

Optimointisyistä venäläisillä webbisivuilla ei aina ole spesifioitu, mitä koodausta sivulla on käytetty, ja tällöin venäläinen teksti saattaa näkyä "harakanvarpaina". Näissä tapauksissa koodaus on valittava selaimen kautta manuaalisesti. Oikean koodauksen löytäminen voi edellyttää arvaamista ja kokeilemista tai lähdekoodin tarkastelua. Koodauksen valintatapa vaihtelee jonkin verran riippuen selaimesta ja sen versiosta. Esimerkiksi Internet Explorer 7:ssä koodisivu valitaan kohdasta Sivu > Koodaus (> Lisää):

Firefox-selaimen tapauksessa saman voi tehdä kohdasta Näytä > Merkistökoodaus (> Lisää).

Kyrilliikka ja sähköposti

Yllä mainittu koodisivuongelma voi tulla esiin myös sähköpostissa. Jos venäjänkielinen teksti ei näy oikein, kannattaa kokeilla koodisivun vaihtamista. Esimerkiksi Windows Vistan Mail-ohjelmassa sen voi tehdä kohdasta Näytä > Koodaus (> Lisää):

Webmailissa kyrillisten tekstien lukemisen tulisi sujua ongelmitta. Jos kuitenkin jostain syystä saapuneessa viestissä ei ole oikeaa tietoa koodauksesta, vaan teksti näkyy "harakanvarpaina", ratkaisuna voi olla se, että dekoodaat tekstin erityisen kyrilliikan online-dekoodaussivun avulla: http://2cyr.com/decode/?lang=ru.

Viestien lähettäminen

Webmailissa kyrillisten viestien kirjoittaminen sujuu ongelmitta. Kun kirjoitat uutta viestiä, varmista, että Merkistö-valikosta on valittuna sopiva merkistö. Venäjää kirjoitettaessa olisi mahdollista valita esim. Cyrillic (Windows 1251), mutta yleensä ottaen paras valinta on Unicode (UTF-8); tällöin voit kirjoittaa yhteen ja samaan viestiin vapaasti erikielistä tekstiä, esim. venäjää ja suomea sekaisin:

Joka tapauksessa usein turvallisin ratkaisu on lähettää viesti translitteroidussa muodossa, jos et tiedä, pystyykö vastaanottaja varmasti näkemään viestisi oikein.

Linkkejä