Venäjän kieli ja kirjallisuus kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 4. krs)
00014 Helsingin yliopisto


Tervetuloa Venäjän kielen ja kirjallisuuden verkkosivulle!

Venäjä-osaamiselle on Suomessa tarvetta. Eikä kysyntä rajoitu vain omaan maahamme, suomalaiset ovat kansainvälisesti kysyttyjä asiantuntijoita Venäjää koskevissa asioissa. Ei ole mitään syytä olettaa, että tämä tarve vähenisi – niin kauan Suomen naapurina on tämä taloudellinen ja kulttuurinen suurvalta.

Venäjää vieraana kielenä ja venäjää äidinkielenä opiskeleville on Helsingin yliopistossa räätälöity omat tutkintovaatimukset, ja näin ollen hakukohteita on vastaavasti kaksi. Kummassakin opiskelukokonaisuudessa on kolme erikoistumislinjaa:

Yleisen linjan opiskelijat valmistuvat kielen sekä kirjallisuuden ja kulttuurin asiantuntijoiksi. Sen pohjalta he voivat työskennellä vaativissa Venäjä-osaamista edellyttävissä tehtävissä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Yritysten ohella valmistuneet sijoittuvat ministeriöiden, median, kirjastojen, erilaisten järjestöjen ja kansainvälisten organisaatioiden palvelukseen. Ne, jotka haluavat erikoistua kääntämiseen ja tulkkaukseen, voivat hakea kääntäjälinjalle ja suorittaa aine- ja syventävät opinnot venäjän kääntämisen oppiaineessa. Venäjän opettajiksi tähtäävät voivat puolestaan pyrkiä aineenopettajan koulutukseen ja sisällyttää tutkintoonsa opettajan pedagogiset opinnot.

Oppiaineella on näyttöä korkeasta tasostaan. Kun Venäjän kieli ja kirjallisuus oli vuoteen 2010 asti slaavilaisten ja balttilaisten kielten laitoksen ylivoimaisesti suurin oppiaine, laitos sai kaksi kertaa valtakunnallisen opetuksen laatuyksikön palkinnon. Tutkimuksen arvioinnissa 2006 laitos sai korkeimman mahdollisen arvosanan. Oppiaineen opettajat ovat haluttuja asiantuntijoita mediassa, yleisöluentojen pitäjinä ja oppikirjojen laatijoina.

Ajankohtaista

Oppiaineen Youtube-kanava

Studia Humaniora -yleisöluentosarja Helsingin yliopistossa 17.1.–12.12.2017

Bulgagov-luentosarja 6.2.–13.3.2017