Osallistu Karttu-testiin! Yhteystiedot

Venäjän kieli ja kirjallisuus kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 4. krs)
00014 Helsingin yliopisto

E-materiaali > Karttu-testi

Karttu-testiin »»

Laitos otti syksyllä 2005 käyttöönsä kansainvälisesti melko ainutlaatuisen Karttu-testin, jonka avulla Venäjän kieltä ja kirjallisuutta vieraana kielenä opiskelevat voivat  seurata kielitaitonsa kehittymistä. Samalla opettajat voivat hyödyntää Karttu-testin tuloksia opetuksensa suunnittelussa ja opetusmateriaaliensa päivittämisessä.

Karttu-testin idea on lainattu Progress-testistä, jota on käytetty erityisesti eri maiden lääketieteellisissä tiedekunnissa. Laitoksen laatimaa testiä valmisteltiin usean vuoden ajan hankerahoituksen turvin. Sen laadintaan osallistuivat laitoksen opettajien ohella ulkopuoliset testauksen asiantuntijat Marja Mononen ja Arto Lehmuskallio. Tietokonealustan testin laadintaa ja suorittamista varten teki Aleksei Leontjev Petroskoin yliopistosta. Testin tehtävät ovat laatineet opettajien opastuksella laitoksen opiskelijat Tatjana Honkanen ja Hanna Rinne. Opettajakunnasta vastuuhenkilöinä ovat olleet Ekaterina Nikkilä (sisältökysymykset) ja Mihail Kopotev (tekninen toteutus).

Osallistuminen on ehdottomasti pakollista kaikille opiskelijoille, jotka osallistuvat lukuvuoden 2014–2015 aikana VVE-alkuisille kielioppikursseille (Venäjän kielioppi I, Venäjän kielioppi II tai Venäjän kielioppi III). Kieliopin opintojakson suoritus rekisteröidään vasta kun kaikki luvuoden aikana järjestettävät kolme Karttu-testiä on suoritettu.

Karttu-testissä saatu pistemäärä ei vaikuta kieliopin opintojaksojen arviointiin. Sen sijaan yhden tai useamman testauskerran suorittamatta jättäminen alentaa kurssikuulusteluista kertyneiden pisteiden määrää ja voi näin ollen alentaa myös kurssin loppuarvosanaa.

Opiskelijoita kehotetaan osallistumaan Karttu-testeihin koko opiskelun ajan myös niinä lukukausina, jolloin he eivät suorita kieliopin opintojaksoja.

Testin voi tehdä itselleen sopivana kellonaikana millä tahansa koneella.

Lukuvuoden ensimmäinen testaus tapahtuu (ilmoitetaan myöhemmin).

Huom! Et voi osallistua testiin määräajan umpeuduttua!

Karttu-testi pähkinänkuoressa

 • testin avulla opiskelija voi seurata kielitaitonsa kehittymistä
 • se mittaa opiskelun päätösvaiheen tavoitetasoa
 • se on kaikkien tasojen opiskelijoille sama
 • se on joka kerta yhtä ”vaikea” / ”helppo”
 • testillä ei ole vaikutusta opiskelijan arvosanoihin
 • testi suoritetaan 3 kertaa lukuvuodessa
 • kukin testikerta koostuu 400 vaihtoehtokysymyksestä
 • testin suorittaminen kestää noin tunnin
 • tehtävät ovat vaihtoehtokysymyksiä (viittä eri tyyppiä)
 • kunkin yksittäisen tehtävän suorittamiseen on varattu maksimiaika
 • perustuu tehtäväpankkiin jossa on 2800 tehtävää
 • testin alussa ohjelma kysyy opiskelijanumeroa ja tasoa (perus-, aine- vai syventävät opinnot)
 • osallistuessaan testiin ensimmäistä kertaa opiskelija saa testin lopussa tiedot pistemäärästään verrattuna saman tason muihin opiskelijoihin sekä aihealueittain
 • seuraavilla kerroilla opiskelija saa lisäksi tiedot verrattuna omiin edellisiin suorituksiin

Karttu-testiin »»