Osallistu Karttu-testiin! Yhteystiedot

Venäjän kieli ja kirjallisuus kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 4. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Integrum

Laaja venäläinen useiden eri tiedontuottajien tietokannoista integroitu tiedonhakuportaali, josta on haettavissa Venäjällä ja muissa IVY-maissa julkaistua aineistoa. Se sisältää 400 milj. dokumenttia 7 500 eri lähteestä. Lisätietoa Nelli-portaalissa »»

The Helsinki Annotated Corpus of Russian Texts HANCO

HANCO - Helsinki Annotated Corpus of Russian Texts Vuonna 2001 alkaneen HANCO-projektin tavoitteena on koota korpus, joka sisältää morfologista, lauseopillista ja funktionaalista informaatiota n. 100 000 sanasta. Lue lisää »»

Elektronisen materiaalin käyttöopas rusisteille

Kuvaaja Veikko SomerpuroArja Kirvesmäen ja Mihail Kopotevin laatima venäjänkielinen Elektronisten aineistojen käyttöopas rusisteille (2007) sisältää ohjeita mm. Integrumin ja Hanco-tietokannan hyödyntämisestä: PDF-tiedosto (32 s., 2,2 Mt)

Corpus Cyrillo-Methodianum Helsingiens

Corpus Cyrillo-Methodianum HelsingiensisCorpus Cyrillo-Methodianum Helsingiense (CCMH) on elektroninen korpus, joka sisältää kokoelman tärkeimpiä muinaiskirkkoslaavilaisia tekstejä. CCMH-sivustoon »»

Venäläinen mosaiikki -verkko-opetusmateriaali

Venäläinen mosaiikki -verkko-opetusmateriaaliVenäläinen mosaiikki: johdatuksia venäläiseen kulttuuriin on verkko-opetusmateriaali venäläisen kulttuurin historiasta, nykyhetkestä ja semiotiikasta. Venäläiseen mosaiikkiin »»

Muuta verkko-opetusmateriaalia

Joillakin opettajilla on omat verkko-opetussivustonsa, joihin löydät linkit Henkilöstö-sivulta kyseisten opettajien kohdalta.