Kontaktuppgifter

Institutionen för världens kulturer
är en del av humanistiska fakulteten.

Unionsgatan 38 A (PB 59)
00014 Helsingfors universitet
Finland
tel. +358 (0)294 1911 (växel)

Studera hos oss

Målet med studierna är att ge studerandena fördjupade kunskaper och färdigheter inom deras specialiseringsområden. Studierna ska dessutom ge allmänna färdigheter som behövs i arbetslivet, t.ex. förmåga att skaffa, bedöma och hantera information, samarbeta med andra och uttrycka sig tydligt både muntligt och skriftligt på sitt modersmål.

En viktig färdighet som arbetsgivare värdesätter är mångsidiga kunskaper om målområdets kultur och språk. Ett av målen med studierna är att väcka studerandenas vetenskapliga nyfikenhet för kulturerna och språken i de aktuella områdena. Detta hjälper dem att förstå och tolka fenomen som de senare möter i arbetslivet.