Kontaktuppgifter

Institutionen för världens kulturer
är en del av humanistiska fakulteten.

Unionsgatan 38 A (PB 59)
00014 Helsingfors universitet
Finland
tel. +358 (0)294 1911 (växel)

Om institutionen

Institutionen för världens kulturer har till uppgift att

    • forska i språk, kulturer, samhällen och religioner på olika områden i världen (Asien, Afrika, Europa, Latinamerika, Nordamerika, Norden, Ryssland och Östeuropa samt Stillahavsområdet) i både nutid och det förflutna.
    • utveckla teorierna och metoderna för region- och kulturforskning samt för språkforskning
    • utbilda sakkunniga i dessa språk- och kulturområden för samhällets behov
    • fungera som en synlig opinionsbildare i anslutning till dessa vetenskapsgrenar i det omgivande samhället.