Forskning och forskarutbildning

Institutionens forskningsprojekt och en del av lärdomsproven inriktas i regel på vissa tyngdpunktsområden:

  • Forskning i kulturell och språklig diversitet
  • Forskning i interaktionen mellan kulturer
  • Begreppsforskning
  • Region- och kulturforskning
  • Antikforskning och klassisk filologi
  • Global historia
  • Religionsvetenskap

Institutionen har mångsidig kompetens inom dessa områden och genom detta goda möjligheter även till samarbete som överskrider gränserna mellan läroämnen och institutioner. Institutionens läroämnen har också stark forskningsbaserad kompetens inom många andra teman. Ett av dessa teman är Rysslandsforskning. Målet är att alla lärare forskar och/eller utarbetar läromedel som används allmänt och att alla forskare även undervisar.