Yhteystiedot

Osoite:
Unioninkatu 37 (PL 54)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 0294 1911 (yliopiston vaihde)
faksi: 02941 24835

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Opintotoimisto:
kruununhaka-student@helsinki.fi

Vahtimestarit Unioninkatu 37:
puh. 050 465 4339
tai 02941 24800

Vahtimestarit Unioninkatu 35:
puh. 050 448 7188 tai
02941 23978

Helka

Nelli

Flamma intranet

Tiedekunta Facebookissa

'f' Logo

TUHAT-tutkimustietojärjestelmä

Tiedekulma

Tiedekulma kuva

Tiedekunnan 70-vuotisvideo:

 

 

 

Väitökset

Verkkodemokratia on pelkkää fantasiaa

Miten psykoanalyytikko Jacques Lacan ja  hänen ajatuksensa fantasiasta liittyvät e-demokratiaan ja ylipäätään Internetiin?  Viestinnän oppiaineesta Helsingin yliopistossa 24.3. väittelevä turkkilaissyntyinen Itir Akdogan ei ole mennyt väitöksessään siitä, missä aita on matalin vaan on valinnut teoriakseen Lacanin opit tutkiessaan ihmisten odotuksia informaatio- ja viestintäteknologian tuomista mahdollisuuksista edistää demokratiaa. Väitöstutkimuksen otsikko suomeksi kuuluu ”Digitaalis-poliittisia fantasioita Istanbulissa – analyysi informaatio- ja viestintäteknologian oletetusta vaikutuksesta institutionaaliseen politiikkaan, aktivismiin ja identiteettiin”.   Vaikka Akdogan tutkiikin tilannetta Turkin Istanbulissa, tulokset pätevät hänen mukaansa myös missä tahansa länsimaassa.


Akdoganin tutkimus tarkastelee sitä, miten eri ihmisryhmät näkevät informaatio- ja viestintäteknologian merkityksen yhteiskunnallisessa muutoksessa. Akdogan keskittyy kolmeen osa-alueeseen: globaalin ja lokaalin väliseen suhteeseen, politiikkaan ja poliittisuuteen sekä informaatio- ja viestintäteknologiaan. Näitä muutoksia hän tarkastelee paikallispolitiikan, aktivismin ja identiteetin näkökulmasta.

Tutkimuksen teoreettisena kehyksenä on Lacanin fantasia-käsite, jolla Akdogan tarkoittaa odotuksia, joita kansalaisilla, aktivisteilla ja poliitikoilla on informaatio- ja viestintäteknologian tuomista mahdollisuuksista demokratian edistämisessä.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kaikki nämä ryhmät Istanbulissa luovat fantasioita informaatio- ja viestintäteknologian tuomista mahdollisuuksista paikallisessa demokratiassa. Nämä fantasiat ovat poliittinen valta, teknologinen valta ja harmonia lokaalin ja globaalin välillä. 

 –e-demokratia on fantasiaa, sillä paikallinen poliittinen kulttuuri ja paikalliset haasteet tekevät sen mahdottomaksi. Sitä ei voi saavuttaa, jos demokratian ongelmat toistuvat myös verkossa, Akdogan toteaa.    

Itir Akdogan tutkii parhaillaan monitieteisessä hankkeessa siirtolaisten osallistamista verkkoon Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Väitöstutkimuksensa ohessa hän on pitänyt kursseja e-demokratiasta Helsingin yliopistossa. Akdogan toimi aiemmin tutkijana ja paikallisdemokratian aktivistina Istanbulissa.

Itir Akdoganin väitös Digital-Political Fantasies in Istanbul: An analysis of the Perceived role of ICT in changing institutional politics, activism, and identity tarkastetaan valtiotieteellisessä tiedekunnassa 24.3. klo 10. Väitöstilaisuus järjestetään yliopistomuseo Arppeanumin auditoriossa (Snellmaninkatu 3).

 

14.3.2012 Mari Peltonen