Yhteystiedot

Osoite:
Unioninkatu 37 (PL 54)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 0294 1911 (yliopiston vaihde)
faksi: 02941 24835

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Opintotoimisto:
kruununhaka-student@helsinki.fi

Vahtimestarit Unioninkatu 37:
puh. 050 465 4339
tai 02941 24800

Vahtimestarit Unioninkatu 35:
puh. 050 448 7188 tai
02941 23978

Helka

Nelli

Flamma intranet

Tiedekunta Facebookissa

'f' Logo

TUHAT-tutkimustietojärjestelmä

Tiedekulma

Tiedekulma kuva

Tiedekunnan 70-vuotisvideo:

 

 

 

Valtiotieteellinen tiedekunta
Valta- ja vastavirtaa yli 70 vuotta!

Tiedekuntamme tutkii yhteiskuntaa. Koulutamme asiantuntijoita, jotka ymmärtävät yhteiskunnallisia ilmiöitä ja osaavat asettaa ne historialliseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiin. Tiedekuntaan kuuluu kolmetoista oppiainetta, viisi tutkimuskeskusta ja kaksi laitosta. Henkilöstöä on noin neljäsataa ja opiskelijoita yli neljätuhatta.

Katso tiedekuntaa esittelevä video YouTubesta!Uutinen

Väitös: Yhteinen talouslinja repi kokoomuksen ja SDP:n rivejä 80-luvulla

Ohjelmatasolla vastakkaisiin talousjärjestelmiin pyrkineet kokoomus ja SDP toteuttivat yhteistä talouspolitiikkaa ensimmäisen kerran Harri Holkerin hallituksessa 1980-luvulla. Puolueiden lähentyminen oli alkanut kymmenen vuotta aikaisemmin, kun pitkään oppositiossa ollut kokoomus siirtyi keskustaoikeistoon ja SDP luopui sosialisointivaatimuksistaan, ilmenee Helsingin yliopiston väitöstutkimuksesta.

Lue lisää »»

Kuvituskuva

Uutinen

Arvot ovat yhteydessä siihen miten suhtaudumme asiantuntijatietoon

Helsingin yliopiston väitöstutkimuksessa havaittiin, että henkilökohtaisilla arvoilla on merkitystä sen kannalta, kuinka ihmiset suhtautuvat asiantuntijatietoon. Erityisesti muutoksen ja säilyttämisen arvostamisella todettiin olevan merkitystä asiantuntijatietoon suhtautumisessa.

Lue lisää »»

Kuvituskuva

Uutinen

Tiedeakatemian nuoren humanistitutkijan palkinto Jaakko Kuorikoskelle

Suomalainen Tiedeakatemia on myöntänyt vuoden 2016 Jutikkala-palkinnon filosofian tohtori, Jaakko Kuorikoskelle. Kuorikoski toimii Helsingin yliopistossa ma. käytännön filosofian professorina. Jutikkala-palkinto myönnetään uransa alkuvaiheessa olevalle, jo kansainvälistä mainetta saavuttaneelle humanistisen alan tutkijalle. Palkinto on suuruudeltaan 15 000 euroa.

Lue lisää »»

Kuvituskuva

Uutinen

Kestävyys moraalisena haasteena: mikä on Suomen vastuu?

Kumpi on etusijalla: kansallinen hyvinvointi vai globaalin kestävyyskriisin ratkaiseminen? Mitä silloin pitäisi tehdä, jos tavoitteet ovat ristiriidassa? Miten varmistetaan, että Suomi toimii eettisesti globaalissa maailmassa? Valtiotieteellisen tiedekunnan tutkijan Simo Kyllösen katsaus Eettinen kartta Suomelle tarjoaa eväitä aiheesta käytävään keskusteluun.

Lue lisää »»

Kuvituskuva

Uutinen

Professori Heikki Hiilamolle tiedonjulkistamisen valtionpalkinto

Helsingin yliopiston professori Heikki Hiilamo on saanut tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon.
Palkinnot myönnetään tieteellisen, taiteellisen ja teknologisen tiedonvälityksen alalla tehdystä merkittävästä tiedonjulkistamistyöstä, joka on lisännyt kansalaisten tietämystä ja antanut virikkeitä yhteiskunnalliselle keskustelulle. Elämäntyöpalkinnot ovat suuruudeltaan 20 000 euroa ja muut palkinnot 15 000 euroa. 

Lue lisää »»

Kuvituskuva

Uutinen

Hoivan arvoiset -teos nostaa esille hoivapolitiikan vaiettuja kysymyksiä

Kaikki ihmiset ovat jossain elämänsä vaiheessa vaivaisia ja tarvitsevat hoivaa. Sen järjestäminen on aina poliittinen ratkaisu. Suomen hoivapolitiikkaa ovat 2010-luvulla leimanneet leikkaukset ja palveluiden ulkoistaminen. Vaivaisuudesta ja hoivasta tulisi kuitenkin keskustella yleisinhimillisenä asiana eikä menoeränä.

Näin todetaan tuoreessa Hoivan arvoiset -teoksessa, jonka kirjoittamiseen on osallistunut kolme tutkijaa valtiotieteellisestä tiedekunnasta.

Lue lisää »»

Kuvituskuva

Uutinen

Hanken ja Helsingin yliopisto käynnistävät yhteisen yritysvastuun tutkimuskeskuksen

Hanken ja Helsingin yliopisto ovat perustaneet yhteisen tutkimus- ja kehityskeskuksen Centre for Corporate Responsibility (CCR).

CCR-keskuksen tarkoitus on kehittää yhteistyötä ja poikkitieteellistä tutkimusta yritysten, politiikan ja yhteiskunnan vuorovaikutuksista. Keskus vahvistaa myös suomalaisten yritysten yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä tuottamalla korkeatasoista tutkimusta tiiviissä yhteistyössä yritysten, järjestöjen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Lue lisää »»

Kuvituskuva

Uutinen

250 symposium: oikeus tietää
– läpinäkyvyys ja avoimuus julkisessa elämässä

Vuosi 2016 on painovapauden ja julkisuusperiaatteen 250-vuotisjuhlavuosi. Helsingin yliopisto järjestää osana juhlavuotta kansalaisten tiedollisia oikeuksia ja julkisen hallinnon läpinäkyvyyttä käsittelevän symposiumin. Symposiumin pääpuhuja on journalismin professori Michael Schudson (Columbia University).

Osallistuminen on avoin kaikille

Lue lisää »»

Kuvituskuva

Uutinen

Big Data aloittaa Studia Generalian Tiede ratkaisee -luentosarjan

Luonnontieteissä, teollisuudessa ja lääketieteessä sovelletaan nykyään laajasti menetelmiä, joilla suurista tietoaineistoista saadaan esille mielenkiintoisia ja hyödyllisiä johtopäätöksiä. Humanistiset ja yhteiskuntatieteet ovat olleet suurelta osin paitsiossa. Näiden tieteiden merkitys kuitenkin kasvaa ja tärkeitä ilmiöitä koskeva tutkimus jatkuu.

Lue lisää »»

Kuvituskuva

Uutinen

Kysely: Toivottavat ja kestävät tulevaisuudet
Horisontti 2020-ohjelmalle

Kerro, millaista tulevaisuutta toivot. Haluatko, että huomiota kiinnitetään terveyteen, talouteen vai kenties koulutukseen - ja millä tavalla? Eurooppalaisessa Cimulact-hankkeessa osallistetaan 30 Euroopan maan kansalaisia ja asiantuntijoita kehittämään toivottavia ja kestäviä tulevaisuuksia tarkoituksenaan suunnata Euroopan Unionin Horisontti 2020 -ohjelmaa.

Tervetuloa arvioimaan kansalaisten jo aiemmin tunnistamia tulevaisuuksia kyselyssä.

Lue lisää »»

Kuvituskuva

Uutinen

Työvälineiden vuokrauspalvelua testataan Teurastamolla - kohderyhmänä urbaanit remontoijat

Helsingin Teurastamolle avataan virtuaalinen rautakauppa ja siihen liittyvä työvälineiden ja siivouslaitteiden 24/7-vuokrauspiste. Liiteriksi nimetyn työvälineiden vuokrauspalvelun ideana on tarjota vaihtoehto sellaisten tavaroiden ostamiselle, joita kaupunkitaloudessa käytetään harvakseltaan.

Virtuaalinen rautakauppa on kierto- ja jakamistalouteen liittyvä kokeilu, jonka toteuttaa IT-startup CoReorient yhteistyössä AARRE-hankkeen kanssa. Hanketta koordinoi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy tutkimuskumppaneinaan Suomen ympäristökeskus SYKE ja Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus.

Lue lisää »»

Kuvituskuva

 

Kaikki yliopiston uutiset ja tiedotteet »»