Yhteystiedot

Kanslia:
Unioninkatu 37 (PL 54)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 0294 1911 (yliopiston vaihde)
faksi: 02941 24835

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Opintotoimisto:
valt-optoim (at) helsinki.fi

Vahtimestarit Unioninkatu 37:
puh. 050 465 4339
tai 02941 24800

Vahtimestarit Unioninkatu 35:
puh. 050 448 7188 tai
02941 23978

Helka

Nelli

Flamma intranet

Tiedekunta Facebookissa

'f' Logo

TUHAT-tutkimustietojärjestelmä

Tiedekulma

Tiedekulma kuva

Tiedekunnan 70-vuotisvideo:

 

 

 

Valtiotieteellinen tiedekunta
Valta- ja vastavirtaa yli 70 vuotta!

Tiedekuntamme tutkii yhteiskuntaa. Koulutamme asiantuntijoita, jotka ymmärtävät yhteiskunnallisia ilmiöitä ja osaavat asettaa ne historialliseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiin. Tiedekuntaan kuuluu kolmetoista oppiainetta, viisi tutkimuskeskusta ja kaksi laitosta. Henkilöstöä on noin neljäsataa ja opiskelijoita yli neljätuhatta.

Katso tiedekuntaa esittelevä video YouTubesta!


Uutinen

Dosentti Marja Tiilikaiselle vuoden 2016 John Morton -palkinto

Siirtolaisuusinstituutin John Morton -palkinto on myönnetty dosentti, akatemiatutkija Marja Tiilikaiselle Helsingin yliopistosta hänen tärkeästä työstään maahanmuuttoa koskevan tutkimuksen edistämiseksi Suomessa.

Lue lisää »»

Kuvituskuva

Uutinen

Uusi tutkimus paljastaa suomalaisten rasvasotien taistelukentät

Suomessa on kiistelty ravinnon rasvojen terveellisyydestä toistuvasti ja useiden vuosikymmenien ajan. Kiistojen ytimessä on keskustelu siitä, ovatko eläinrasvat ihmisten terveydelle haitaksi vai hyödyksi. Helsingin yliopiston tuore tutkimus paljastaa, että kiistat eivät ole koskeneet vain rasvojen terveellisyyttä.

Lue lisää »»

Kuvituskuva

Uutinen

Demokratian pitää mahdollistaa kaikkien kuulluksi tuleminen

Joonas Leppäsen tuore väitöskirja esittää kaksivaiheisen mallin, jolla voidaan arvioida liikkeiden ja niiden vaatimusten demokraattisuutta.

Lue lisää »»

Kuvituskuva

Uutinen

Luovat yksilöt eivät takaa menestystä

Luovuutta ja innovatiivisuutta pidetään tärkeinä uudistumisen ja kilpailukyvyn lähteinä, mutta niiden käyttöönotto työelämässä on haasteellista. Helsingin yliopiston tutkija Petro Poutanen esittää väitöskirjassaan, että työelämän luovuuden kannalta keskeisiä ovat taidot toimia yhdessä ja hyödyntää ihmisten erilaisuutta tehokkaan viestinnän avulla.

Lue lisää »»

Kuvituskuva

Uutinen

Vanhuudenturvasta ja elatusvelvollisuudesta työeläkejärjestelmään

Tuoreessa tutkimuksessa selvitetään lähes unohdetun työnantajan elatusvelvollisuuden pitkää historiaa ja kytketään vanhuudenturvaan ja eläkkeisiin liittyvät kysymykset laajempaan työmarkkinoita ja sosiaalipolitiikkaa koskevaan keskusteluun.

Lue lisää »»

Kuvituskuva

Uutinen

Isovanhempien apu jakautuu epätasaisesti

Äidinäiti hoivaa lastenlasta eniten ja on isovanhemmista läheisin. Lapsenlapsen olemassaolo vahvistaa erityisesti miehen suhdetta puolisonsa vanhempiin. Isoisän ja lapsenlapsen suhde kärsii, mikäli isoisä eroaa lapsenlapsen isoäidistä.

Lue lisää »»

Kuvituskuva

Uutinen

Euroopan unionilla on merkittävä rooli YK:n ihmisoikeusneuvostossa

EU on viime vuosina tavoitellut kasvavaa roolia ihmisoikeuksien edistäjänä ja suojelijana. EU:n pyrkimykset ovat kuitenkin tulleet haastetuiksi. Hanna Tuomisen väitöskirjassa tutkitaan EU:n roolia YK:n ihmisoikeusneuvostossa

Lue lisää »»

Kuvituskuva

Uutinen

Perhesiteet voivat nousta taakaksi oleskelulupaa hakevalle

Perhesuhteet Suomessa eivät välttämättä ole hakijan eduksi, kun hän hakee oleskelulupaa perhesiteiden perusteella, ilmenee Saara Pellanderin väitöstutkimuksesta.

Lue lisää »»

Kuvituskuva

Uutinen

Tulojen ja kuolleisuuden ajallisia muutoksia on tutkittu vasta vähän

Tuloryhmien välisiä eroja elinajassa on havaittu useissa tutkimuksissa Suomessa ja muualla, mutta tulojen ja kuolleisuuden välisen yhteyden muutoksista ajassa tiedetään kansainvälisestikin varsin vähän.

Lue lisää »»

Kuvituskuva

Uutinen

Journalismi elää objektiivisuudesta

Journalismin kriisi osoittautuu ensisijaisesti tiedolliseksi, kun talousongelmien sijasta tarkastellaan alan menetelmiä ja alan tutkimusta ohjaavia käsitteitä suhteessa demokratian vaatimuksiin.

Lue lisää »»

Kuvituskuva

Uutinen

Valtiotieteellinen tiedekunta vihkii kuusi uutta kunniatohtoria

Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta juhlii tänä vuonna 26.–28. toukokuuta 14. promootiotaan. Juhlan aikana promovoidaan kuusi uutta kunniatohtoria.

Lue lisää »»

Kuvituskuva

 

Uutiset tiedekunnassa, arkisto »»

Väitökset tiedekunnassa, arkisto »»