Yhteystiedot

Osoite:
Unioninkatu 37 (PL 54)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 0294 1911 (yliopiston vaihde)
faksi: 02941 24835

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Opintotoimisto:
kruununhaka-student@helsinki.fi

Vahtimestarit Unioninkatu 37:
puh. 050 465 4339
tai 02941 24800

Vahtimestarit Unioninkatu 35:
puh. 050 448 7188 tai
02941 23978

Helka

Nelli

Flamma intranet

Tiedekunta Facebookissa

'f' Logo

TUHAT-tutkimustietojärjestelmä

Tiedekulma

Tiedekulma kuva

Tiedekunnan 70-vuotisvideo:

 

 

 

Valtiotieteellinen tiedekunta
Valta- ja vastavirtaa yli 70 vuotta!

Tiedekuntamme tutkii yhteiskuntaa. Koulutamme asiantuntijoita, jotka ymmärtävät yhteiskunnallisia ilmiöitä ja osaavat asettaa ne historialliseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiin. Tiedekuntaan kuuluu kolmetoista oppiainetta, viisi tutkimuskeskusta ja kaksi laitosta. Henkilöstöä on noin neljäsataa ja opiskelijoita yli neljätuhatta.

Katso tiedekuntaa esittelevä video YouTubesta!


Uutinen

Kärsimyksen kuvien käyttö kuuluu kansainväliseen politiikkaan

Uutismediassa keskeisellä sijalla näkyvät dramaattiset kärsimyksen kuvat vaikuttavat katsojiinsa monilla tavoilla. Kauhun kuvat koskettavat, herättävät empatiaa ja saavat aikaan vetoomuksia elämän suojelun puolesta. Kuvat muiden kärsimyksestä ovat olleet keskeisellä sijalla humanitarismin, ihmisyyden suojelun ja ihmisoikeuksien kehittymisessä, mutta myös kansainvälisessä politiikassa, ilmenee Helsingin yliopistossa tarkastettavasta väitöstutkimuksesta.

Lue lisää »»

Kuvituskuva

Uutinen

Tue yhteisöviestinnän professuuria lahjoittamalla

Helsingin yliopisto ja ProCom kerää varoja kolmevuotisen yhteisöviestinnän Professor of Practise –professuurin perustamiseen. Tavoitteemme on, että yhteisöviestinnän kysymyksiä monipuolisesti ja työelämälähtöisesti opettava ja tutkiva professori aloittaisi vuonna 2018.

Lue lisää »»

Uutinen

Koulutetut miehet saavat helpommin jälkikasvua

Korkeasti koulutetut suomalaismiehet saavat enemmän lapsia kuin vähemmän koulutetut. Miehillä  koulutuksen ja lasten lukumäärän välinen yhteys on seurausta etenkin ensimmäisen lapsen saamisesta: Erityisesti esikoinen aiheutti valtaosan eroista lasten määrässä koulutuksen näkökulmasta, ilmenee Helsingin yliopiston väitöstutkimuksesta.

Lue lisää »»

Kuvituskuva

Uutinen

Omaehtoinen motivaatio auttaa liikkumaan säännöllisesti

Länsimaissa liikutaan keskimäärin liian vähän terveyden kannalta, mikä näkyy esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lisääntymisenä. Jotta ihmisiä voidaan auttaa ylläpitämään terveyttään, on ymmärrettävä, mitkä tekijät tukevat aktiivista liikkumista.

Suomalaisnuorista tehty pitkittäistutkimus osoitti, että motivaation määrän sijasta erityisesti motivaation laadulla on väliä.

Lue lisää »»

Kuvituskuva

Uutinen

Väitös: Venäläistaustaiset lapsiperheet tarvitsevat tilannekohtaista tukea

Helsingin yliopiston väitöstutkimus osoittaa, että Venäjältä Suomeen muuttaneiden lapsiperheiden sosiaalinen hyvinvointi rakentuu perheiden monimuotoisissa suhteissa, joissa keskeisesti vaikuttavat rakkaus, vastavuoroisuus ja vuorovaikutus. Sosiaalityön tulisikin kiinnittää erityistä huomiota näiden tekijöiden tukemiseen sekä siihen, että integraation eri vaiheissa perheiden tukitarpeet ovat erilaisia.

Lue lisää »»

Kuvituskuva

Uutinen

Väitös: Oma etu menee kaavoitukseen osallistumisessa helposti yhteisen hyvän edelle

Helsingin yliopiston väitöstutkimus paljastaa, että poliittisessa osallistumisessa yksilöt perustelevat vaatimuksiaan usein vetoamalla suoraan omaan etuun.

VTM, FM Veikko Erannin sosiologian alan väitöskirjassa tutkittiin niin sanotuissa nimby-kiistoissa sitä, miten rakentamista vastustavat asukkaat perustelivat mielipiteitään.

Lue lisää »»

Kuvituskuva

Uutinen

Väitös: Yhteinen talouslinja repi kokoomuksen ja SDP:n rivejä 80-luvulla

Ohjelmatasolla vastakkaisiin talousjärjestelmiin pyrkineet kokoomus ja SDP toteuttivat yhteistä talouspolitiikkaa ensimmäisen kerran Harri Holkerin hallituksessa 1980-luvulla. Puolueiden lähentyminen oli alkanut kymmenen vuotta aikaisemmin, kun pitkään oppositiossa ollut kokoomus siirtyi keskustaoikeistoon ja SDP luopui sosialisointivaatimuksistaan, ilmenee Helsingin yliopiston väitöstutkimuksesta.

Lue lisää »»

Kuvituskuva

Uutinen

Arvot ovat yhteydessä siihen miten suhtaudumme asiantuntijatietoon

Helsingin yliopiston väitöstutkimuksessa havaittiin, että henkilökohtaisilla arvoilla on merkitystä sen kannalta, kuinka ihmiset suhtautuvat asiantuntijatietoon. Erityisesti muutoksen ja säilyttämisen arvostamisella todettiin olevan merkitystä asiantuntijatietoon suhtautumisessa.

Lue lisää »»

Kuvituskuva

Uutinen

Tiedeakatemian nuoren humanistitutkijan palkinto Jaakko Kuorikoskelle

Suomalainen Tiedeakatemia on myöntänyt vuoden 2016 Jutikkala-palkinnon filosofian tohtori, Jaakko Kuorikoskelle. Kuorikoski toimii Helsingin yliopistossa ma. käytännön filosofian professorina. Jutikkala-palkinto myönnetään uransa alkuvaiheessa olevalle, jo kansainvälistä mainetta saavuttaneelle humanistisen alan tutkijalle. Palkinto on suuruudeltaan 15 000 euroa.

Lue lisää »»

Kuvituskuva

Uutinen

Kestävyys moraalisena haasteena: mikä on Suomen vastuu?

Kumpi on etusijalla: kansallinen hyvinvointi vai globaalin kestävyyskriisin ratkaiseminen? Mitä silloin pitäisi tehdä, jos tavoitteet ovat ristiriidassa? Miten varmistetaan, että Suomi toimii eettisesti globaalissa maailmassa? Valtiotieteellisen tiedekunnan tutkijan Simo Kyllösen katsaus Eettinen kartta Suomelle tarjoaa eväitä aiheesta käytävään keskusteluun.

Lue lisää »»

Kuvituskuva

Uutinen

Professori Heikki Hiilamolle tiedonjulkistamisen valtionpalkinto

Helsingin yliopiston professori Heikki Hiilamo on saanut tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon.
Palkinnot myönnetään tieteellisen, taiteellisen ja teknologisen tiedonvälityksen alalla tehdystä merkittävästä tiedonjulkistamistyöstä, joka on lisännyt kansalaisten tietämystä ja antanut virikkeitä yhteiskunnalliselle keskustelulle. Elämäntyöpalkinnot ovat suuruudeltaan 20 000 euroa ja muut palkinnot 15 000 euroa. 

Lue lisää »»

Kuvituskuva

 

Kaikki yliopiston uutiset ja tiedotteet »»