VAKAVA-koordinaattori
PL 9 (Siltavuorenpenger 5 A)
00014 Helsingin yliopisto
02941 40659
050 415 0169
vakava-koordinaattori@helsinki.fi

VAKAVA-koe

Muistiinpanoja

Kirjallinen VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa verkostoon osallistuvissa yliopistoissa samanaikaisesti tiistaina 3.5.2016 klo 13:00-15:00.

Koekäytännöt

VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja. Kokeesta saatava pistemäärä otetaan huomioon kaikissa niissä VAKAVAan osallistuvissa koulutuksissa, joihin on hakenut.

Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen:

 • Helsinki
 • Joensuu
 • Jyväskylä
 • Oulu
 • Rauma
 • Rovaniemi
 • Savonlinna
 • Tampere
 • Turku

Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa.

Jos tarvitset esimerkiksi aisti- tai liikuntavamman takia erityisjärjestelyjä valintakokeessa, ks. ohjeet erityisjärjestelyjen hakemiseksi.

Eri koulutusten valintamenettelyssä on yliopistokohtaisia eroja, jotka ovat luettavissa yliopistojen hakuoppaista ja verkkosivuilta.

Valintojen mahdollinen toinen vaihe

 • Toisessa vaiheessa on yliopistokohtaisia eroja, jotka ovat luettavissa tiedekuntien hakuoppaista ja verkkosivuilta.
 • Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeisiin VAKAVA-kokeen pistemäärän ja hakutoiveen perusteella.
 • Soveltuvuuskokeet järjestetään eri yliopistoissa toisista yliopistoista riippumatta, joten hakija voi saada kutsun useamman koulutuksen soveltuvuuskokeeseen.
  • Luokanopettajan ja lastentarhanopettajan (varhaiskasvatus) koulutuksiin hakevat voivat kuitenkin saada kutsun valinnan toiseen vaiheeseen vain yhteen luokanopettajakoulutusyksikköön ja vain yhteen lastentarhanopettajakoulutusyksikköön
 • Hakijan soveltuvuuskokeet saattavat olla samanaikaisesti eri yliopistoissa, koska valinnan toinen vaihe järjestetään yliopistoissa samojen viikkojen aikana. Katso koulutusten soveltuvuuskokeiden ajankohdat.

Tarkempia ohjeita saa yliopistojen hakuoppaista.