VAKAVA-koordinaattori
PL 9 (Siltavuorenpenger 5 A)
00014 Helsingin yliopisto
02941 40659
050 415 0169
vakava-koordinaattori@helsinki.fi

VAKAVAssa mukana olevat koulutukset

Valtakunnallisessa kasvatusalojen valintayhteistyöverkostossa on vuonna 2016 mukana seitsemän yliopistoa ja yhteensä 33 hakukohdetta.

Alla on lueteltu kaikki koulutukset ja hakukohteet, jotka osallistuvat VAKAVAan vuonna 2016. Kullakin hakukohteella on omat valintaperusteensa, joissa VAKAVA-kokeella on vaihteleva rooli. Kaikki nämä listatut koulutukset käyttävät VAKAVA-koetta (3.5.2016) valinnan osana, ja joillain koulutuksilla on lisäksi valinnan toinen vaihe.

HUOM! Kasvatustieteen koulutus ei tuota luokanopettajan kelpoisuutta.

Helsingin yliopisto

 • Erityispedagogiikan koulutus
 • Erityispedagogiikan koulutus, avoimen yliopiston väylä (erillisvalinta)
 • Erityispedagogiikan koulutus, maisterihaku
 • Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus
 • Kotitalousopettajan koulutus
 • Käsityönopettajan koulutus
 • Lastentarhanopettajan koulutus
 • Luokanopettajan koulutus

Itä-Suomen yliopisto

JOENSUU

 • Erityisopettajien koulutus
 • Luokanopettajan koulutus
 • Opinto-ohjaajan koulutus

SAVONLINNA

 • Kotitalousopettajan koulutus
 • Käsityönopettajan koulutus
 • Lastentarhanopettajan koulutus
 • Luokanopettajan koulutus

Jyväskylän yliopisto

 • Erityispedagogiikan koulutus
 • Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutus
 • Luokanopettajan koulutus
 • Varhaiskasvatuksen koulutus

Lapin yliopisto

 • Kasvatusalan koulutus (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja mediakasvatus)
 • Luokanopettajan koulutus

Oulun yliopisto

 • Erityispedagogiikan koulutus
 • Luokanopettajan koulutus
 • Luokanopettajan maisteriohjelma
 • Varhaiskasvatuksen koulutus
 • Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

 • Luokanopettajan koulutus
 • Varhaiskasvatuksen koulutus

Turun yliopisto

TURKU

 • Kasvatustieteiden koulutus (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja erityispedagogiikka)
 • Luokanopettajan koulutus

RAUMA

 • Käsityön aineenopettajan koulutus
 • Lastentarhanopettajan koulutus
 • Luokanopettajan koulutus