VAKAVA-koordinaattori
PL 9 (Siltavuorenpenger 5 A)
00014 Helsingin yliopisto
02941 40659
050 415 0169
vakava-koordinaattori@helsinki.fi

Facebook

Erityisjärjestelyjä tarvitsevat hakijat

Jos hakija tarvitsee aisti- tai liikuntavamman, sairauden tai jonkun muun näihin verrattavissa olevan syyn takia erityisjärjestelyitä valintakokeessa (esim. aineisto word-tiedostona, tehtävät pistekirjoituksella, irtopöytä, sihteeriapu, lisäaika), on hakijan tai häntä avustavan henkilön tehtävä hakemus siihen yliopistoon, jossa hän osallistuu VAKAVA-kokeeseen.

VAKAVA-kokeessa lisäaikaa voidaan myöntää 30 minuuttia. Erityisjärjestelyjä tarvitseva hakija pyritään asettamaan samanarvoiseen asemaan muiden hakijoiden kanssa kokeen järjestelyjä koskevien erityisjärjestelyiden avulla eikä arvioinnin muutoksella.

Hakemus

Hakemus tehdään kirjallisesti

  • vapaamuotoisella hakemuksella TAI
  • tätä tarkoitusta varten olevalla lomakkeella, mikäli ao. yliopistolla on tällainen lomake käytössä.

Katso linkeistä, miten hakemus toimitetaan kussakin yliopistossa:

Helsingin yliopistossa
Itä-Suomen yliopistossa
Jyväskylän yliopistossa
Lapin yliopistossa
Oulun yliopistossa
Tampereen yliopistossa

Turun yliopistossa

HUOM! Eri yliopistoilla saattaa olla erilaisia periaatteita erityisjärjestelyjen hakemiseksi, mutta VAKAVAn koulutusten osalta pätevät tällä sivulla annetut ohjeet.

Erityisjärjestelyhakemus tulee tehdä heti opiskelupaikkahakemuksen jättämisen jälkeen, mutta kuitenkin viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä 6.4.2016, jotta tarvittavat järjestelyt ehditään tehdä. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa, että tarve erityisjärjestelyihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen.

Liitteet

Erityisjärjestelyitä hakevan on liitettävä hakemukseen erikoislääkärinlausunto tai muu siihen rinnastettava asiantuntijalausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve. Lausunto ei vanhene. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden asteella ei ole merkitystä. Todistukseksi erityisjärjestelyjen tarpeesta hyväksytään myös ylioppilastutkintolautakunnan erityisjärjestelypäätös.