Tutkimus Jatkokoulutus Yhteystiedot

Uskontotiede on humanistisen ja teologisen tiedekunnan oppiaine.

PL 59 (Unioninkatu 38 E)
00014 Helsingin yliopisto
vaihde 0294 1911

etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Toimisto on avoinna ma-ke klo 13.00-15.00

Opinnäytteet

Opinnäytteet

Pro gradu – tutkielmat

 

2009

 • Blom, Minja. Buffy vampyyrintappaja sankarimyyttinä. Teol.tdk.
 • Karlsson, Tiina."Me emme lähde kodistamme": Luther-säätiö ja fundamentalistinen uskonnollisuus. Teol.tdk.
 • Myllärniemi, Nelli. Sankareita, satuhahmoja ja suuria kysymyksiä: uskonto M. Night Shyamalanin elokuvissa. Teol.tdk.
 • Portaankorva, Jari. Tutkimus Suomen Islam-seurakunnan aktiivijäsenten uskonnollisesta identiteetistä. Teol.tdk.
 • Pussinen, Meeri."Testataanpa, miten afrikkalaiset Adidakset pitävät vettä." : identiteetin, erilaisuuden ja konfliktin teemojen esiintyminen 1.-5. –luokkien uskonnonopetusmateriaaleissa ja niiden yhteys konfliktinratkaisutaitojen kehittymiseen. Teol.tdk
 • Toivonen, Veera. Kun tajunnan ovet aukesivat: vaihtoehtoinen hengellisyys ja populaarikulttuuri Aldous Huxleyn teoksen The Doors of perception kontekstissa. Teol.tdk
 • Tuomi, Ilona. Kelttijumalattaresta keskiajan kirkkotaiteeseen: Sheela-na-gig-tutkimuksen kaksi vuosisataa. Teol.tdk
 • Virtanen, Anu. Seksuaalivähemmistöt iranilaisen yhteiskunnan uhkana. Teol.tdk.

2008

 • Eteläinen, Eeva. "On kuin ihmisen hahmoinen; rinta, kaula ja pää, sekä ollut niin kuin lapinlakki päässä.": vertaileva tutkimus suomalaisten ja saamelaisten valinnan logiikasta pyhän paikan merkitsemisessä. Teol.tdk.
 • Grundström, Santtu. Esiopetuksen uskontokasvatuksen järjestäminen suomalaisissa päiväkodeissa. Teol.tdk.
 • Hakulinen, Rauno. Kansankirkon varjossa: uskonnollisen tasa-arvon toteutuminen Suomessa - vähemmistöjen näkökulma. Hum.tdk.
 • Hautala, Tia. Kansanusko ja suomalaisuus toistensa määrittäjinä: yleistäminen ja yhtenäistäminen suomalaisen kansanuskon tutkimuksen ongelmana. Teol.tdk.
 • Holopainen, Sara. Aaro Hellaakosken runouden keskeinen kokemus: uskonnollinen kokemus - mystinen kokemus – huippukokemus. Hum.tdk.
 • Huovila, Anne. Moraalinen mahdottomuus: Nigaraguan terveydenhuollon työntekijät katolisen kirkon seksuaalietiikan ja oman ammattietiikkansa välissä. Hum.tdk.
 • Hyvärinen, Anne. Savolainen Hiisi kansanomaisena rajakategoriana: semanttis-tilallinen analyysi savolaisesta hiisiperinteestä. Hum.tdk.
 • Hämäläinen, Kristiina. New Age spirituality in San Marcos la Laguna, Guatemala. Teol.tdk.
 • Järvinen, Anu. Hallittua monikulttuurisuutta : työelämän kehystäminen Monitori-lehdessä 2003-2007. Hum.tdk.
 • Kankkunen, Hanna. Pääkaupunkiseudun evankelisluterilaisen uskonnon aineenopettajien jumalakäsitys sekä käsitys kuolemasta ja kuoleman jälkeisestä elämästä. Teol.tdk.
 • Karppi, Anu. Ratafarismin pelastuskäsitykset reggae-laulujen sanoituksissa. Teol.tdk.
 • Kokki, Henriikka.Hampaat noituuden välineinä. Hum.tdk.
 • Korhonen, Sissi. Syrjivätkö oppikirjat?: romanikulttuuri alakoulun ympäristö- ja luonnontiedon, historian, äidinkielen ja uskonnon oppikirjoissa. Hum.tdk.
 • Kuismanen, Hannele. Taideteokset palveluksen työssä : kuvia ja symboleita uskon merkkeinä Suomen Vapaakirkon sakraalitiloissa. Hum.tdk.
 • Laine, Carita. Sieppauksilla luotu kriisi laajeni nopeasti: diskurssianalyyttinen tutkielma Libanonin sodan representaatiosta Helsingin Sanomissa kesällä 2006. Hum.tdk.
 • Lamminsalo, Leila. "Mun kotoni taivaassa ihana on": horrossaarnaaja Helena Konttisen elämä ja toiminta : psykobiografinen tutkielma. Hum.tdk.
 • Lange, Pia M. Uskonnollinen syyllisyys ja pelko psykoterapian ongelmina: kognitiivinen näkökulma. Teol.tdk.
 • Leinonen, Elina. "Joo se kuuluu puhtauteen..." : muslimimaahanmuuttajat ja suun terveydestä huolehtiminen. Hum.tdk.
 • Maijala, Leena. Islamin opetus peruskoulun yläluokilla: oppilaiden puheenvuoro. Teol.tdk.
 • Marjamäki, Laura Johanna. Orientalistinen islam: Edward Saidin näkemys idäntutkimuksen diskurssista. Hum.tdk.
 • Matikainen, Tuulia. Intialaisen popularielokuvan naiskuva. Teol.tdk.
 • Mourujärvi, Reetta. "En tiedä missä olisin ilman omaa elokuvaani": elokuvat moderneina myytteinä. Teol.tdk.
 • Mäkelä, Nadja. Suomalais-iranilaisten perheiden juhlakulttuuri pääkaupunkiseudulla. Teol.tdk.
 • Mäki, Joni. Kemalistinen sekularismi Turkin perustuslaissa. Hum.tdk.
 • Niiranen, Kaisa. Suuri, köyhä - ja muslimimaa: uskonto Turkin EU-jäsenyyskeskusteluissa Helsingin Sanomissa. Hum.tdk.
 • Noordhuizen, Kati. Maahanmuuttajien muuttuvat identiteetit Länsi-Euroopassa: haastattelututkimus uskonnon asemasta hybridin identiteetin teesissä. Teol.tdk.
 • Ortiz-Nieminen, Oscar. Patriarkkana ikuisuuden performanssissa: maskuliinisuuden ja miehen ruumiillisuuden rakentuminen mormonien Duties and blessings of the priesthood –opetuskäsikirjassa. Teol.tdk.
 • Paajanen, Johanna. Joukkoraiskaus rituaalisena performarssina: tapaustutkimus Darfurin joukkoraiskauksista. Teol.tdk.
 • Paavola, Päivi. "Tanssia jumaluuksien jaloilla": näkökulmia orixá-jumaluuksien tanssiin. Teol.tdk.
 • Partanen, Anna. Polku Sydänmaalle: Pohjois-Satakunnan lappalaisten jäljillä. Hum.tdk.
 • Pelkonen, Tiina. Do the gods know what you did today? : full access strategic agents and god concepts in Chinese popular religion. Hum.tdk.
 • Pellikka, Laura. Tulkinta ja konteksti: naispappien sekä naispappeuden vastustajien asenteet naiseuteen, pappeuteen ja naispappeuteen. Teol.tdk.
 • Peltonen, Salla. Nichirenin aidot seuraajat: Sōka Gakkai ja uskonlahkonmuutosprosessit.Teol.tdk.
 • Peltonen, Veli-Pekka. Sādhun paradoksi: hindulaisen asketismin liminaaliset piirteet.Hum.tdk
 • Pesch, Susanna. Kun sisältö ratkaisee: yhteiskristillinen televisiokanava Taivas TV7 ja suomalainen luterilaisuus. Hum.tdk.
 • Piironen, Hanna Kaisa. Ruumiissa elävä uskonto: Thérèse Lisieux'läisen pyhäinjäännös Irlannissa kevätkesällä 2001. Teol.tdk.
 • Piri, Katariina. Pimeydestä valoon: hengellinen ja sosiaalinen todellisuus karismaattiskristillisessä kirjallisuudessa. Teol.tdk.
 • Pitkänen, Juha. Uskonnonvapaus muutoksessa: järjestöjen ja uskonnollisten yhdyskuntien uskonnonvapausnäkemykset vuoden 2003 uskonnonvapauslain valmisteluprosessissa. Hum.tdk.
 • Romppanen, Mirka-Maarit. Egyptiläinen Muslimiveljeskunta ja poliittinen islam: sisältöanalyyttinen tutkimus järjestön ideologiasta vuosina 2005-2007. Teol.tdk.
 • Sepponen, Paula. Katolisen kirkon pyhyys-käsite: miten se ilmenee kirkon kanonisoimiskäytännössä ja erityisesti stigmatisoidun kapusiinipappi Padre Pion elämässä. Hum.tdk.
 • Sillfors, Mikko. Länsimainen buddhalaisuus yksilön ja yhteiskunnan muuttajana: tapaustutkimus Friends of the Western Buddhist Order -liikkeen veljeskunnasta. Hum.tdk.
 • Suomalainen, Marianne. Uskolla loukattu lapsuus: hengellinen väkivalta lapsuuskokemuksena ja sen seuraukset aikuisen uskonnollisuudelle. Teol.tdk.
 • Söderlund, Markus. Uskonnonopetus: mahdollisuus ja muinaisjäänne: analyysi Helsingin Sanomissa käydystä keskustelusta uuden uskonnonvapauslain ympärillä 2001-2005. Teol.tdk.
 • Tahvanainen, Atte. Häivähdys Jumalasta: teologian ylioppilaiden kognitiivinen päättely Jumalasta abstraktin taiteen äärellä. Teol.tdk.
 • Vaajala, Markus. Etnomedisiinan kognitiiviset kategoriat: luokittelun ja tiedonkäsittelyn välinen yhteys terveyttä, sairautta ja parantamista koskevien määritelmien ja menetelmien
  taustalla. Hum.tdk.
 • Valmunen, Sami Juhani. Kristinusko aikakauslehtien mainoksissa. Teol.tdk.
 • Veneskoski, Sini. Sääksmäen kimppuhauta: mikrohistoriallinen tutkielma rautakautisesta pienyhteisöstä uskontojen ristipaineessa. Hum.tdk.
 • Virrankoski, Susanna. Kuolema sairaalan akuuttihoidossa. Teol.tdk.
 • Väisänen, Tanja. Profeettojen sinetti: Muhammadin elämänkertojen muotoutuminen mentaliteettihistorian näkökulmasta. Teol.tdk.

2007

 • Abaya, Nigist. Ethiopian Orthodox religion and its relation to Judaism. Teol.tdk.
 • Angervuori, Enna. Työtä ja taidetta tekevä ihminen: Taru II –projekti osana eurooppalaisen työllisyyspolitiikan maailmankuvaa. Hum.tdk.
 • Aulaskari, Merja. Kirkon viestinnän mahdollisuudet ja haasteet nykymediassa: tapaustutkimus Vantaan seurakuntayhtymästä. Hum.tdk.
 • Frosti, Reeta. Sisään luonnon helmaan : nainen, luonto ja uskonto Francis Baconin pääteoksissa. Teol.tdk.
 • Haapala, Tiina. Sosiaalisen todellisuuden rakentuminen Kristuksen seurakunnassa: tapaustutkimus viiden nuoren suhteesta Helsingin Kristuksen seurakuntaan. Hum.tdk
 • Heimola, Mikko. Kristuksen kantajat : kognitiivinen essentialismi Pyhän Columban ja Pyhän Brigitin varhaisirlantilaisissa hagiografioissa. Hum.tdk.
 • Härmä, Pirjo. "Maailma on voimakkaiden kiertopalkinto" : Kalervo Palsan "Kullervo". Teol.tdk.
 • Istola, Henna. Juutalainen Jeeus - kristityn Jumala ja muslimin profeetta. Teol.tdk.
 • Joy, Francis. The dancing figure at Hossa re-interpreted. Hum.tdk.
 • Järnefelt, Elisa. Älykkään suunnittelun teoria: tutkimus kansanomaisen psykologian ja biologian yhteydestä kreationistiseen ajatteluun. Hum.tdk.
 • Kentala, Hanna-Mari. Sieluttomat olennot: Otto Weiningerin juutalais- ja naiskuva aatehistoriallisessa viitekehyksessä. Teol.tdk.
 • Kontala, Janne. Ajan pyörä Hare Kṛṣṇa-liikkeen opeissa. Hum.tdk.
 • Käpysalo, Karoliina. "Päivisin ne nukkuvat kuin kuolleet arkussaan": Pikku vampyyri -kirjasarja lasten kuolemankäsitysten ja -pelkojen valossa. Teol.tdk.
 • Lehti, Heikki. Pyhät kuninkaat ja shamaanit klassisen kauden mayojen uskonnosta. Teol.tdk.
 • Lehtinen, Elina. Katolinen Espanja Pedro Almodóvarin elokuvissa. Hum.tdk.
 • Lång, Hanna-Maria. "Wicca = ..." : sosiaalisen identiteetin vaikutus wiccan määrittelyyn Suomiwicca-keskustelulistalla. Teol.tdk.
 • Mäki-Kaila, Katja. Lemminkäisen äidin luotteet : tutkimus Lemminkäisen äidin tietäjyydestä Elias Lönnrotin tuotannossa. Teol.tdk.
 • Paaso, Maria. Wahhabilaisuuden vaikutus Saudi-Arabian yhteiskunnaliseen muutokseen. Hum.tdk.
 • Paatero, Luba. From doctrine to healing: the unification holy ground at Cheongpyeong reconsidered. Teol.tdk.
 • Pirhonen, Tanja. Avioero iranilaisittain: naisnäkökulmia islamilaiseen perheoikeuteen. Teol.tdk.
 • Pitkälä, Jari. Lohduttakaa minun kansaani : Arvi Hintsalan saarnojen pareneettinen ja pastoraalinen retoriikka. Teol.tdk.
 • Rantanen, Maija. Elämästä manalaan: mesopotamialaisia kuolemankäsityksiä kolmen tekstin perusteella. Teol.tdk.
 • Ruuska, Marja. "Puoli ihmistä, puoli rietasta": karhuihminen saamelaisessa ja itäsuomalaisessa kertomusperinteessä. Teol.tdk.
 • Sahamies, Miika. Henkilökohtainenkin on sosiaalista: kristityn homoseksuaalin identiteetin rakentumisesta. Teol.tdk.
 • Sammallahti, Lumi. Rikottu hiljaisuus : intialaisten sanomalehtien normista poikkeavia seksuaalisuuksia ja sukupuolia käsittelevät artikkelit heteromatriisin huojuttajina ja tabun uudelleenjärjestäjinä. Hum.tdk.
 • Soutamo, Saara. Henkisyyttä ja karismaa: Dalai laman suosio suomalaisten kuulijoiden näkökulmasta. Hum.tdk.
 • Sulkunen, Johanna. Spirits and bodies, spirits in bodies: conceptions of sexuality in Afro-Brazilian Candomblé. Hum.tdk.
 • Veteläinen, Mira. Elämänpolulla: perhekäsitys vanhoillislestadiolaisuudessa. Teol.tdk.
 • Virtanen, Jenni. Uskonto kristillisten kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä. Teol.tdk.
 • Weissmann, Anna. Kun on poika ni viikko ristiäisiä, kun on tyttö ni kalikkaa ottah : historiallista tulkintaa lapsen arvosta ja asemasta 1800-luvun agraari-Suomessa. Hum.tdk.

2006

 • Erkkilä, Elina. Yhteisön hyvä ja yksilön paha: uskonnollisuuden ja moraalisuuden suhteista naturalistisessa uskonnontutkimuksessa. Hum.tdk.
 • Färm, Merja. Israel's first line of defence: the construction of American Jewish identity in the Jewish Week. Hum.tdk.
 • Heiskanen, Reetta. Ympäristökysymykset rippikoulun oppikirjoissa. Hum.tdk.
 • Helin, Janne. Maa vahva, Jumala väkevä: Pyhä talvisota ja Kotimaa-lehden myytit vuosina 1939-1941. Teol.tdk.
 • Hämäläinen, Maria. Tortugas pilgrims: gender, identity and the virgin of Guadalupe. Teol.tdk.
 • Kinnunen, Kia. Kuolemaa suurempia kysymyksiä: eutanasiakeskustelun retoriikkaa. Hum.tdk.
 • Kling, Inka. Ruokopillin kutsu: Mevlana Rumin henkisen perinnön seuraajat ennen ja nyt. Hum.tdk.
 • Korhonen, Else. Kahdeksan kertomusta, kolme variaatiota: kuolemanrajakokemus narratiivisesta näkökulmasta. Hum.tdk.
 • Kuoppala, Sari. "Käsky on käsky, ja sen he käsittivät": Nilla Outakosken traumaattinen kohtaaminen aseveljien kanssa, uskonnollinen kääntyminen ja anteeksiannon ongelma. Teol.tdk.
 • Laine, Marja. Uskonnon oppikirjojen seksuaalinarratiivit: Kognitiivinen analyysi yhdeksännen luokan uskonnon oppikirjoista. Teol.tdk.
 • Lautamo-Seppälä, Riikka. Sovelletun kinesiologian ihmiskäsitys: tutkimus Suomen kinesiologiayhdistyksen tiedotuksesta välittyvästä ihmiskäsityksestä. Teol.tdk.
 • Lehtiaho, Kukka-Maaria. Naisnäkökulma Suomen juutalaisuuteen: tapaustutkimus elämänkaareen liittyvistä rituaaleista sekä vuosittaisista juhlapyhistä ja sapatinvietosta neljän naisen kertomana. Teol.tdk.
 • Lehtonen, Juha Matias. Frankkihallitsijoiden pyhyys ja legitimiteetti varhaiskeskiaikaisessa ylistysrunoudessa. Teol.tdk.
 • Leppänen, Saara. Nälkäiset naamiot? : tutkimus kwakiutl-intiaanien kaksoisnaamioista. Teol.tdk.
 • Lönnroth, Sabina. Finländsk vajrayana-buddhism: en hermeneutisk världsbildsanalys av utövarnas åskådning. Hum.tdk.
 • Munck, Krisse. Nauru Toronton siunauksessa. Hum.tdk.
 • Peurakoski, Lassi. Papit pahanteossa: pappeihin kohdistetut rooliodotukset lehtimediassa 2004-2005. Teol.tdk.
 • Pönni, Tiina. "Onks se arvo sinänsä etsiä elämän tarkoitusta?": tutkimus Nyyti ry:n vapaaehtoisten uskonnollisuudesta ja arvoista. Teol.tdk.
 • Repo, Irmeli. Kohtaamisia Iranin pyhillä paikoilla: matkailijat ja paikalliset piirtävät persialaisen vieraanvaraisuuden rajoja. Hum.tdk.
 • Röyskö, Heini. EU ja uskontojen välinen dialogi: hermeneuttinen näkökulma A Soul for Europe -foorumin keskusteluihin. Hum.tdk.
 • Salo, Anna. "I Jesu namn!" : en studie om trosrörelseteologi, hur denna gestaltar i församlingen Livets Ord och hur anammandet av dess lära förändrat två enskilda individers liv. Teol.tdk.
 • Syrjänen, Markus. Yritysmaailman eettinen liike: ideologian retoriikkaa Taloussanomien globalisaatiokeskustelussa. Hum.tdk.
 • Udd, Heli. Kaikki vastaukset löytyvät ihmisen sisimmästä: Epistemologinen individualismi ja kanavoinnin tulkinnalliset viitekehykset uushenkisessä Valonkantajat-yhdistyksessä. Teol.tdk.
 • Vartiainen, Jenni. Lakkaat suurelle surulle miun surukkaan: minuus soikkolalaisissa itkuissa. Teol.tdk.

2005

 • Aaltonen, Milla. "Ei, mä en halua ajatella, että täällä mä olen maahanmuuttaja": tapaustutkimus afgaaninaisten elämästä Suomessa. Teol.tdk.
 • Aarnipuu, Tiia. Ei ole miestä eikä naista: queer-luenta keskiajan Euroopassa tunnettuja ristiinpukeutuvia pyhimyksiä kuvaavista teksteistä. Hum.tdk.
 • Auruksenaho, Liisa. Efraim Syyrialaisen luostari: tapausesimerkkejä munkkien luostariin vetäytymisen syista. Teol.tdk.
 • Blom-Matero, Minka. X-Men aikansa ilmentäjänä ja myyttinä: seksuaalisuus ja väkivalta X-Men sarjakuvissa vuodesta 1963 vuoteen 2003. Teol.tdk.
 • Dammert, Marja-Leena. Uskonto afrikkalaisen maahanmuuttajan sopeutumisprosessissa. Teol.tdk.
 • Elo, Maija Kristiina. Uhrin anatomia : Egyptin kristityt transnationaalisessa ihmisoikeusdiskurssissa. Hum.tdk.
 • Gästrin, Marie. "My manager treats me with respect": a case study of values-based leadership behavior at Nokia networks. Teol.tdk.
 • Havana, Teija. Uskontotieteen asema evankelisluterilaisessa uskonnonopetuksessa: uskontotieteilijä -uskonnonopettajien käsityksiä uskonnonopetuksen tehtävästä, tulevaisuudesta sekä uskonnonopettajien koulutushaasteista. Teol.tdk.
 • Hinkelmann, Riikka Johanna. The Christian cross reconsider. Teol.tdk.
 • Härkönen, Jyri. Urantia-kirjan ihmiskäsitys. Hum.tdk.
 • Ikonen, Jari. Älä ota sitä vakavasti!: uskonnon muuttuva kulttuurinen merkitys vuosituhannen vaihteen pappimainoksissa. Teol.tdk.
 • Jamisto, Annukka. Tiibetiläisen naisen asema pohjoisintialaisessa pakolaisyhteisössä. Teol.tdk.
 • Kallunki, Elisa. Islam ja muslimit kirkollisten lehtien teksteissä. Teol.tdk.
 • Karjalainen, Hanna-Maija. 25 teologian ylioppilaan suhtautuminen avoliittoon. Teol.tdk.
 • Kippola, Päivi. Uskonto, magia ja Harry Potter: magia Harry Potter-kirjoissa (1-5) ja niitä ympäröivässä keskustelussa. Teol.tdk.
 • Kinnarinen, Kirsi. Mies, talli ja moottoripyörä: etnografinen tutkimus Misfit MC:stä ja bikerkulttuurin eetoksesta. Hum.tdk
 • Kivelä, Sami. The scred hilltop: a hermeneutical case study on the Svayambhū site in Kathmandu. Teol.tdk.
 • Koponen, Satu Ilona. Äitiguru, naisjohtaja: sukupuoli ja johtajuus Hare Krishna-liikkeessä. Hum.tdk.
 • Kupiainen, Jaakko Jyri. Menestyksen retoriikka: analyysi Norman Vincent Pealen retoriikasta. Teol.tdk.
 • Kyllönen, Katri. Uskonto rauhanrakentamisen välineenä. Teol.tdk.
 • Kääriä, Outi. "The white man is the Devil": rasismin määrittelyn teoreettisten lähtökohtien arviointia Malcolm X:n puheiden valossa. Hum.tdk.
 • Lavonen, Piia. Kohti eheyttä: depression kokemus kahden masennukseen sairastuneen naisen elämässä. Teol.tdk.
 • Lehtoluoma, Maria. Kohti vapautta?: Suomeen pakolaisena saapuneen naisen elämää. Hum.tdk.
 • Leppämäki, Juha. Falun gong buddhalais-taolaisena synkretisminä. Hum.tdk.
 • Nieminen, Kati. Kirkko ja sukupuolittunut väkivalta: väkivallan diskurssit muutoksessa. Hum.tdk.
 • Niittyvuopio, Erva. "Pieni joukko uskovaisia Kristuksessa": uskonto-etnografinen tutkimus uskonnollisen elämän murroksesta saamelaisessa kyläyhteisössä 1960-luvulla. Teol.tdk.
 • Paartola, Krista. Susipelon syvät juuret. Hum.tdk.
 • Pohjanheimo, Outi. Myyttinen parantumiskokemus Nokian herätysliikkeen piirissä: narratiivisen aineiston monimetodinen analyysi. Hum.tdk.
 • Taipale, Tea. "Läksi Tuonelta sanoja, Manalalta lausehia." (alku-Kalevala, kuues laulanto: 35-36): Tuonelassa käynti-runotoisintojen samanistisen ajattelun mallit ennen vuotta 1849 kerätyissä kansanrunoissa ja Kalevala-julkaisuissa vuosilta 1834, 1835-36 ja 1849. Teol.tdk.
 • Tolvanen, Matti. Lukijan vakuuttamisen keinot Theodor "Unabomber" Kaczynskin (1942-) manifestissa. Hum.tdk.
 • Ylisuutari, Olli-Pekka. Politiikan sekularisoituminen ja uskonnon politisoituminen Turkin tasavallassa 1923-2004. Teol.tdk.

2004

 • Aaltonen, Anu. Vaikuttavan kokemuksen merkitys ihmisen elämässä: järjestys yhdistävänä kategoriana. Hum.tdk.
 • Ahtiainen-Butt, Pirre. Islam generation in between - muslimityttöjen elämässä: tapaustutkimus Suomen somali- ja kosovolaistyttöjen islamilaisesta kotikasvatuksesta ja
  muslimi-identiteetistä. Teol.tdk.
 • Euro, Sanna. Tulkinta Mircea Eliaden hermeneuttisesta metodista. Hum.tdk.
 • Haverinen, Antti. Valkoisen talon kappalaiset: Yhdysvaltain presidentti-instituution viralliset puheet retorisena kansalaisuskontona. Teol.tdk.
 • Hollstein, Jorma. Ortodoksisen perinteen säilyminen Hietajärven ja Kuivajärven kylissä. Teol.tdk.
 • Häggman, Ann-Mari. Henkien ympäröimät: tapaustutkimus Suomessa asuvien thaimaalaisten siirtolaisnaisten rituaalisesta elämästä. Teol.tdk.
 • Juntunen, Terhi Kaarina. Puolustusvoimien kirkollinen opetus ja varusmiehen uskonnonvapaus. Hum.tdk.
 • Karttu, Petri. Kuolevan yksilöllisyys, rituaalin ainutkertaisuus: kohtaamisia kuoleman kanssa moniarvoisessa yhteiskunnassa. Hum.tdk.
 • Kaski, Antti. Äänen avaus: heuristinen johdatus äänenvaraisuuden, puheen, muistelun, kirjaimellistumisen ja uskonnon suhteisiin idealisaatiossa. Hum.tdk.
 • Kemi, Anu. Lukion uskonnonopetus monikulttuurisessa Suomessa: pääkaupunkiseudun nuorten käsityksiä monikulttuurisuudesta ja uskonnonopetuksen merkityksestä ja haasteista. Teol.tdk.
 • Kiviluoto, Johanna. Naiset, luonto ja uskonto: ekofeministinen lähestymistapa uskontotieteessä. Hum.tdk.
 • Klinge, Hanna. Uskonto Irakin sotaa edeltäneessä argumentaatiossa: retorinen analyysi presidenttien Bush ja Chirac puheissa. Hum.tdk.
 • Koivisto, Armas. Kristillinen hengellinen parantaminen: tutkimus helluntailais-karismaattisesta hengellisestä parantamistoiminnasta ja parantajista. Hum.tdk.
 • Korpela, Riitta. Yhteiskunta taiteen taustatekijä: Kamerunin ruohikkoalueen naamiot. Teol.tdk.
 • Kähärä, Aku. Muuttuvat Jumalan kuvat?: tutkimus neljän lähetin kokemuksista lähetystyössä olostaan sekä heidän uskonnollisesta ajattelustaan, erityisesti jumalakuvasta ja sen kehityksestä. Teol.tdk.
 • Poikonen, Satu. Missä kruunu siellä Unkari: unkarilainen kruunajaisseremonia Robert N. McCauleyn ja E. Thomas Lawsonin rituaaliteorian kautta tarkasteltuna. Hum.tdk.
 • Pursiainen-Turtola, Johanna. Kulttuurisodan ideoiden vaihtelu retorisuuden muodostumisen näkökulmasta. Hum.tdk.
 • Pöllänen, Kaarlo. Teosofiyhteisö Ihmisyyden tunnustajat. Teol.tdk.
 • Repo, Samu. Sankarimyytin rakenne tietokoneroolipelissä. Teol.tdk.
 • Ristimäki, Sanna. Kehon tietoisuus: vyöhyketerapia ja rosenmenetelmä Merleau-Pontyn ruumiinfenomenologian valossa. Hum.tdk.
 • Ruokanen, Kaisa. Jumala mielessä: tutkimus teologian ylioppilaiden jumala-representaatiosta Pascal Boyer'n kognitiivisen uskontoteorian näkökulmasta. Teol.tdk.
 • Ryyppö, Jenni. Vaihtoehtolääkinnän oikeutus: diskurssianalyyttinen tutkimus vaihtoehtolääkintään kohdistuvasta argumentaatiosta Suomessa. Teol.tdk.
 • Räisänen, Lea. Ortodoksista luterilaiseksi - Vienan Karjalan pakolaisten kirkkokunnan vaihtaminen. Teol.tdk.
 • Seppänen, Mika. Sielun tilat, minuuden paikat: kirkkoarkkitehtuurin eksistentiaaliset ulottuvuudet. Hum.tdk.
 • Siitonen, Tanja. The myth of the "savage other": an examination of the stereotypes of native peoples within Canada. Hum.tdk.
 • Suometsä, Jonna. Sankareita, sieppaajia ja sivullisia: diskurssianalyyttinen tutkimus Jolon
  panttivankidraamasta. Hum.tdk.
 • Talasniemi, Anna. Renessanssin maaginen maailma: Cornelius Agrippan De occulta philosophia länsimaisen esoterismin näkökulmasta. Hum.tdk.
 • Tikka, Sirkku. Zenharjoitus Helsinki Zen Centerissä. Teol.tdk.
 • Tikkanen, Sari. "Luterilaisuus. Se on ollut meillä lapsesta lähtien.": tapaustutkimus vainotun inkeriläissukupolven elämänkatsomuksesta. Teol.tdk.
 • Tikkanen, Tuulia. Aids on vielä tabu Etiopiassa: kristillisiä näkökulmia aids –lehtikirjoittelussa. Teol.tdk.

Uskontotieteen lisensiaattitutkimukset

 • Ahlberg, Nora. Religiøs motkultur i Norge 1967-1978: religionshistorisk avhandling, 1981.
 • Anttonen, Veikko. Uno (Holmberg-) Harva - suomalaisen uskontotieteen
  uranuurtaja, 1986.
 • Gothóni, Raili. Pitkäaikaissairaan vanhuksen maailma ja uskonto, 1984.
 • Hämäläinen, Riku. Tasankointiaanien kilvet uskonnollisina esineinä ja kulttuuristen muutosten ilmentäjinä, 2001.
 • Vähi, Tiina. Libahundiuskumused eesti rahvatraditsioonis, 2001.
 • Kuha, Tarvo. T. I. Itkosen lappologiset havainnot lappalaisten elämästä, mytologiasta ja kirkosta Suomen Lapissa 1900-luvun alussa, 2007.

Uskontotieteen väitöskirjat

 • FT Ahlberg Nora. New Challenges, Old Strategies: Themes of Variation and Conflict among Pakistani Muslims in Norway, 1990.
 • FT Aitamurto Kaarina. Paganism, Traditionalism, Nationalism - Narratives of Russian Rodnoveri,. 2011.
 • FT Anttonen Veikko. Ihmisen ja maan rajat: Pyhä kulttuurisena kategoriana, 1996.
 • FT Bergholm Alexandra. The Saintly Madman - A Study of the Scholarly Reception History of Buile Shuibhne, 2009.
 • TT Gothóni Raili. Pitkäaikaissairaiden vanhusten maailma ja uskonnollisuus, 1987.
 • TT Gothóni René. Modes of Life of the Theravada Monks: a Case Study of Buddhist Monaticism in Sri Lanka, 1982.
 • FT, Haapaniemi sinikka. aiheesta "Kirkko sydämessä - Uskonnon muokkautuminen ja individuaatio inkerinsuomalaisten elämänvaiheissa 1900-luvulla, 2010.
 • FT Heinämäki Elisa. Tyhjä taivas. Georges Bataille ja uskonnon kysymys, 2008.
 • TT Helander Eila. To Change and to Preserve: A Study of Religiosity of Evangelical Students and Graduates in Trinidad, 1986.
 • FT Helve Helena. Nuorten maailmankuva, 1987.
 • TT Hermonen Merja. Pimeä hehku: Satanismi ja saatananpalvonta 1990-luvun suomalaisessa nuorisokulttuurissa, 2006.
 • FT Hernberg Eira. Aitoa ihmistä etsimässä: Ihmisenä olemisen ongelma Tito Collianderin tuotannossa, 1989.
 • FT Hämäläinen Riku. "Bear Shields of Plains Indians - Motifs and Meanings, 2011.
 • FT Hjelm Titus. Saatananpalvonta, media ja suomalainen yhteiskunta, 2005.
 • TT Hurskainen Arvi. Cattle and Culture. The Structure of a Pastoral Parakuyo Society, 1984.
 • FT Karjalainen Mira. In the Shadow of Freedom – Life on Board the Oil Tanker, 2007.
 • FT Ketola Kimmo. An Indian Guru and his Western Disciples: Representation and Communication of Charisma in the Hare Krishna Movement, 2002.
 • TT Kilpeläinen Hannu. Valamo karjalaisten luostarina: Luostarin ja yhteiskunnan interaktio maailmansotien välisenä aikana, 2000.
 • FT Koivunen Hannele. The Woman who Understood Completely: A Semiotic Analysis of the Mary Magdalena Myth in Gnostic Gospel of Mary, 1994.
 • TT Niemelä Jussi. The Catholic Internet Discussion on Cloning: a Study in Cognitive Rhetoric, 2007.
 • TT Nikkilä Pertti. Early Confucianism and Inherited Thought in the Light of some Key Terms of the Confucian Analects, 1982.
 • FT Närhi Jani. Honey flows through fertile valleys: The cognitive and evolutionary foundations of paradise representations, 2009.

 • FT Närvä Jaakko. Ufologia ja ufokokemukset uskonnollisina ilmiöinä, 2008.
 • TT Outakoski Nilla. Lars Levi Laestadiuksen maahiskuva, 1991.
 • FT Pakkanen Petra. Interpreting early Hellenistic religion: A Study based on the Cult of Isis and the Mystery of Demeter, 1995.
 • FT Pesonen Heikki. Vihertyvä kirkko. Suomen evankelisluterilainen kirkko ympäristötoimijana, 2004.
 • TT Pulkkinen Risto. Vastavirtaan: C.A. Gottlund 1800-luvun suomalaisena toisinajattelijana: psykobiografinen tutkimus, 2003.
 • FT Purhonen Paula. Kristinuskon saapumisesta Suomeen: Uskontoarkeologinen tutkimus, 1998.
 • TT Pyysiäinen Ilkka. Beyond Language and Reason: Mysticism in Indian Buddhism, 1993
 • TT Rahkala Mari-Johanna. Pilgrimage as a Lifestyle - A Contemporary Greek Nunnery as a Pilgrimage Site, 2010.
 • FT Sakaranaho Tuula. The Complex Other: A Rhetorical Approach to Women, Islam, and Ideologies in Turkey, 1998.
 • FT Salomaa Ilona. Rafael Karsten (1879-1956) as a Finnish Scholar of Religion: The Life and Career of a Man of Science, 2002.
 • TT Sinikara Kaisa. Ammatti, ihminen ja maailmankuva murroksessa: Tutkimus yliopistokirjastoista ja kirjastonhoitajista tietoyhteiskuntakaudella 1970-2005, 2007.
 • TT Sjöblom Tom. Early Irish Taboos: A Study in Cognitive History, 2000.
 • FT Syrjänen Seppo. In search of Meaning and Identity: Conversion to Christianity in Pakistani Muslim Culture, 1984.
 • FT Tiilikainen Marja. Arjen islam: somalinaisten elämää suomessa, 2003.
 • FT Tuomaala Salome, Keskeytyksiä elämässä. - Naisten toimijuudet aborttikertomuksissa. (Lives, Disruptions. Variations of women’s agency in abortion narratives), 2011.
 • FT Utriainen Terhi. Läsnä, riisuttu, puhdas: Uskontoantropologinen tutkimus naisista kuoleman vierellä, 1999.