Tutkimus Jatkokoulutus Yhteystiedot

Uskontotiede on humanistisen ja teologisen tiedekunnan oppiaine.

PL 59 (Unioninkatu 38 E)
00014 Helsingin yliopisto
vaihde 0294 1911

etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Toimisto on avoinna ma-ke klo 13.00-15.00

Tutkimus

KirjojaUskontotiede rakentuu monien erilaisten tutkimusperinteiden varaan. Siinä tutkitaan uskonnon merkityksiä, syitä ja vaikutuksia monella eri tasolla. Tämän vuoksi siinä hyödynnetään nykyisin monenlaisia lähestymistapoja ja monien eri tieteenalojen menetelmiä. Uskontotieteessä tutkitaan eri maanosissa ja erilaisissa kulttuureissa esiintyviä uskontoperinteitä. Paljon tutkitaan uskontojen vaikutuksia ja merkityksiä myös omassa kulttuurissamme ja nykyajassa. Lisäksi kirjoituksettomien kansojen sekä klassisten kielten ja kulttuurien uskontoperinteet ovat tutkimuksen kohteena.

Uskontotieteellisen tutkimuksen painopistealueita on kolme:

1) Kansanusko ja uskontoperinteet

Helsingin yliopiston uskontotieteellä on perinteisesti ollut kansainvälisesti vahva asema kansanuskon sekä alkuperäiskansojen, etenkin saamelaisten ja pohjoisten kansojen kulttuurien ja uskontojen tutkimuksessa. Perinteisen kansanuskon tutkimuksen ohella tutkijoita kiinnostaa nykyään myös kansanomainen uskonnollisuus laajasti ymmärrettynä. Tutkimus käsittää esimerkiksi uusia uskontoja, naisten arkipäivän uskonnollisuutta tai uskontoa elokuvissa.

2) Uskonnollinen pluralismi ja yhteiskunnallinen muutos

Uskontotieteessä on aina tutkittu uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutusta ja sen muutoksia. Tutkimus on käsittänyt esimerkiksi uskonnollisia liikkeitä, vähemmistöjen uskonnollisuutta ja viime vuosikymmeninä erityisesti uskontoon ja monikulttuurisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä uskontoa mediassa.

3) Uskonto, mieli ja kokemus

Uskontotieteellä on pitkät perinteet yksilön uskonnollisuuden tutkimuksessa. Tutkimusta on tehty yksittäisistä perinteenkantajista sekä kirjailijoista ja alan tutkijoista. Myös uskonnollisia kokemuksia ja käyttäytymistä tutkitaan eri uskontoperinteiden piirissä. Mielen tutkimuksessa uutta lähestymistapaa edustaa kognitiivinen uskonnontutkimus, jossa on kehitetty myös kokeellisia tutkimusmenetelmiä.