Opiskelijaksi Ohjeita opiskeluun Työelämään

Uskontotiede on humanistisen ja teologisen tiedekunnan oppiaine.

PL 59 (Unioninkatu 38 E)
00014 Helsingin yliopisto
vaihde 0294 1911

etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Toimisto on avoinna ma-ke klo 13.00-15.00

Opinto-opas

Opinto-opas

  • Käytännön tietoa opiskelusta, sekä tietoa uskontotieteestä humanistisen tiedekunnan oppiaineena löytyy WebOodista.
  • Käytännön tietoa opiskelusta, sekä tietoa uskontotieteestä teologisen tiedekunnan oppiaineena löytyy yliopiston intranetista Flammasta (vaatii käyttäjätunnuksen).