Yhteystiedot

Uskontotiede on humanistisen ja teologisen tiedekunnan oppiaine.

PL 59 (Unioninkatu 38 E)
00014 Helsingin yliopisto
vaihde 0294 1911

etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Toimisto on avoinna ma-ke klo 13.00-15.00

Tervetuloa!

Topelian piha

Uskontotiede on oppiaineena sekä humanistissa että teologissa tiedekunnassa, ja siinä on opettajia, tutkijoita ja opiskelijoita molemmista tiedekunnista. Tutkimus kattaa erilaisia uskonnollisia ilmiöitä ja uskontoperinteitä sekä niihin liittyviä rituaaleja, uskomuksia, kirjoituksia ja instituutioita. Tällä hetkellä tutkitaan esimerkiksi luostarilaitosta ja pyhiinvaellusta, islamia Euroopassa, uusia uskonnollisia liikkeitä ja käytäntöjä, uskontoa ja sukupuolta sekä uskontojen suhdetta ajankohtaisiin eettisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin kuten ympäristöasiat, geenimuuntelu ja abortti. Lisäksi tutkimus käsittelee myös metodisia ja teoreettisia kysymyksiä. Esimerkiksi kulttuuristen, biologisten ja evoluutiopsykologisten tekijöiden vaikutus uskonnolliseen ajatteluun ja toimintaan kiinnostaa alan tutkijoita.

Uskontotieteessä työskentelee yli kaksikymmentä oman erikoisalansa asiantuntijaa ja opettajaa. Perustutkinto-opiskelijoita on runsas sata ja väitöskirjaa valmistelevia jatko-opiskelijoita noin viisikymmentä.

Näiltä sivuilta löydät tietoa tutkimuksesta ja opetuksesta, uskontotieteen tutkijoista ja julkaisuista sekä ajankohtaisista tutkimushankkeista.