Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Helsingin yliopisto
 

Urapalvelut

Palvelut:

Yhteystiedot:

Käyntiosoitteet: (yliopiston päärakennus)
Työelämäneuvonta: Fabianinkatu 33, 1 krs., 00170 Helsinki
Muut toiminnot: Yliopistonkatu 2 F (porttikongista sisään)
Posti: PL 3, 00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 22125
Sähköposti: urapalvelut(at)helsinki.fi


Yhteystiedot:
Työelämäneuvonta, henkilökunta
ja yhteyshenkilöt tiedekunnissa

Urapalvelujen yhteistyöhankkeet

Helsingin yliopiston urapalvelut tekee tiivistä yhteistyötä yliopiston tiedekuntien ja muiden yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa.

Uraseuranta

Helsingin yliopisto on mukana yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden Aarresaari-verkoston valtakunnallisessa uraseurannassa.

Uraseurannan tavoitteena on tuottaa yhtenäistä ja vertailukelpoista tietoa, jonka avulla voidaan seurata tutkinnon suorittaneiden työllistymisen laatua ja tarkoituksenmukaisuutta.

Uraseuranta on tuottanut yliopistokohtaisia ja valtakunnallisia tutkimuksia ja raportteja:
>> ura- ja rekrytointipalvelujen sijoittumisseuranta
>> Aarresaaren Uraseuranta

Lisätietoja: Merja Enkovaara-Pälvi,
email: merja.enkovaara-palvi(at)helsinki.fi, p. 191 22343.

"TEO:lla työelämään - työelämään orientoivat opinnot" W5W 2 -pilottina

Urapalvelujen pilottihankkeen tavoitteena on kytkeä työelämäorientaatio osaksi opiskelijoiden ohjauskäytäntöjä ja rakentaa verkostoja yliopiston ohjaus-, harjoittelu- ja työelämäyhdyshenkilöiden välille. Samalla halutaan lisätä yliopiston muun henkilökunnan käsitystä siitä, miksi ja miten työelämäorientaatio liittyy akateemisiin opintoihin.

Esimerkkejä pilottihankkeen toteutuksesta ovat uudistunut koulutuskokonaisuus ”Opinnot ja ura” sekä henkilökunnan työpajat, joita järjestetään säännöllisin väliajoin. Myös ainelaitoksille räätälöidään edelleen omia työelämäorientaatio-opintoja, joista kerätään kokemuksia hankkeeseemme.

Lisätietoja W5W.2-projektista
>> Pilottihankkeen blogi

W5W.2-projekti on opetusministeriön rahoittama valtakunnallinen hanke, jonka tavoitteena on edistää tutkinnonuudistuksen käytännön toimeenpanon laatua erityisesti opetussuunnitelmatyön ja opintojen ohjauksen osalta Suomen yliopistoissa.

Taito- ja Aikaura - itsearviointia verkossa

Korkeakouluopiskelijoiden urasuunnittelu- ja työllistymisprosessin tukemiseen sekä itsearvioinnin avuksi on julkaistu Uraohjaus.net-palvelu.

Palvelu sisältää kaksi sovellusta: Taito-uran ja Aika-uran. Taito-ura auttaa opiskelijaa tunnistamaan vahvuutensa, kehittämiskohteensa sekä opinnoissa hankitun osaamisen. Aika-ura auttaa opiskelijaa tasapainottamaan ja kehittämään ajankäyttöä.

Sovellukset kehitettiin Helsingin yliopiston urapalvelujen ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Toteutuksen rahoitti ammatttikorkeakoulujen opiskelijan ja työelämän yhteyksien kehittämisverkosto INTO.

Tavoitepeli - harjoitteluun valmentava verkkopeli

Urapalvelut on yhdessä HAMKin eLearning Centren kanssa kehittänyt verkossa pelattavan Tavoitepelin harjoitteluun valmentautumista varten.

Tavoitepeli auttaa opiskelijaa hahmottamaan, minkälaisia oppimismahdollisuuksia hänelle voi harjoittelun aikana avautua. Asettamalla itselleen oppimistavoitteita opiskelija osaa paremmin tarttua avautuviin mahdollisuuksiin ja olla aktiivinen oman oppimisensa suhteen. Opiskelija kirjaa tavoitteensa ja arvioi sekä harjoittelun aikana että sen jälkeen niiden toteutumista.

>> Tavoitepelin esittely (demo)


Ammattikuvakone

Ammattikuvakone on vaalikonetta muistuttava urasuunnittelun apuväline.

 

Ammattikuvakone sisältää vuosittain kasvatettavan tietokannan biotieteellisen tiedekunnan alumneista sekä heidän työelämässä tarvitsemistaan tiedoista, taidoista ja henkilökohtaisista ominaisuuksista.

Ammattikuvakone esittää opiskelijoille alumnien työnkuvia siinä järjestyksessä kuin ne vastaavat opiskelijan omalle työlleen asettamia preferenssejä. Henkilökuvausten lisäksi kone esittelee erilaisia ammattiprofiileja, joihin kukin alumni luokitellaan.

 

Viestintä

Työpaikat

  • Rekrynet
  • Harjoittelupaikat, jotka edellyttävät yliopiston tukea, julkaistaan Flammassa (intra).

Hankkeet ja yhteistyö

Olemme osa valtakunnallista yliopistojen ja korkeakoulujen ura- ja rekrytointipalvelujen verkostoa Aarresaarta.