Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Helsingin yliopisto
 

Urapalvelut

Palvelut:

Yhteystiedot:

Käyntiosoitteet: (yliopiston päärakennus)
Työelämäneuvonta: Fabianinkatu 33, 1 krs., 00170 Helsinki
Muut toiminnot: Yliopistonkatu 2 F (porttikongista sisään)
Posti: PL 3, 00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 22125
Sähköposti: urapalvelut(at)helsinki.fi


Yhteystiedot:
Työelämäneuvonta, henkilökunta
ja yhteyshenkilöt tiedekunnissa

Helsingin yliopistosta valmistuneet tohtorit työllistyvät hyvin

Kustannuspäällikkö Pertti Poutanen

Helsingin yliopisto seuraa tohtoreidensa työllistymistä. Vuosina 2004 - 2005 Helsingin yliopistosta valmistuneiden tohtoreiden työelämään sijoittumista selvittävä tutkimus on nyt muutettu vastaamaan uutta tiedekuntajakoa.

Maaliskuussa valmistuneen Tohtorien uraseuranta - Vuosina 2004-2005  Helsingin yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille –tutkimuksen mukaan tohtoreiden työllisyys näyttää kohtalaisen hyvältä. Työmarkkinatilanne on ollut suotuisa. Työttömänä vastaajista oli kyselyhetkellä vain 2,5 %.

Ura- ja rekrytointipalvelujen teettämässä selvityksessä tarkastellaan sekä valmistumishetken työllisyystilannetta että uran kehittymistä kyselyhetkellä 2007. Suuri osa vastaajista oli tyytyväinen urakehitykseensä ja ilmoitti kykenevänsä myös hyödyntämään oppimaansa työssään.

Työmarkkinoille sijoittumisen ongelmista kertoo kuitenkin se, että yleisimmäksi kehittämiskohteeksi vastaajat nostivat työnantajayhteistyön lisäämisen. Samaa asiaa viestittävät myös toiveet tutkimustyön sovellettavuuden ja käytännönläheisyyden lisäämisestä sekä verkostoitumistaitojen kehittämisestä.

Puolet tohtoriopiskelijoista näki väitöskirjan aiheen vahvistavan asiantuntija-asemaansa työmarkkinoilla. Selvityksen perusteella voidaan päätellä, että työelämässä jo toimivat vanhemmat tohtoriopiskelijat pystyvät suuntaamaan opintonsa paremmin asiantuntijuuttaan kasvattaviksi. Tutkijakoulujen teemat taas ohjaavat nuorempien ja kokemattomien opiskelijoiden tutkielmien aiheita. Tohtoriopintojen tulisi toimia näiden nuorten tutkijoiden ponnahduslautana uralle.

Selvityksen otos on kohtalaisen pieni, kyselyyn vastasi 462 tohtoria. Vastausasteeksi muodostui 64,2 %.

Keväällä valmistui myös valtakunnallinen tohtorien varhaisia työuria kartoittanut tutkimus. Tohtorien varhaiset urat työmarkkinoilla ja tohtorikoulutuksen merkitys työelämässä -tutkimus on luettavissa kokonaisuudessaan Aarresaari-verkoston sivuilla osoitteessa www.aarresaari.net.

Selvityksen tiedot:
Arja Haapakorpi & Paula Paasto
Tohtorien uraseuranta
Vuosina 2004 - 2005 Helsingin yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille

Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Lisätietoja raportista antaa:
Arja Haapakorpi, erikoistutkija, VTL
Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
p. 09 191 54026

Lisätietoja yliopiston sijoittumisen seurannasta ja uraseurantahankkeesta antaa:
Merja Enkovaara-Pälvi, suunnittelija
Helsingin yliopisto, ura- ja rekrytointipalvelut
p. 09 191 22343

Julkaisija: Helsingin yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut
Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 48

Lue lisää uraseurantahankkeesta >>
Uutisarkisto >>

Viestintä

Työpaikat

  • Rekrynet
  • Harjoittelupaikat, jotka edellyttävät yliopiston tukea, julkaistaan Flammassa (intra).

Hankkeet ja yhteistyö

Olemme osa valtakunnallista yliopistojen ja korkeakoulujen ura- ja rekrytointipalvelujen verkostoa Aarresaarta.