Universitas Helsingiensis

Tummen upp för Kina!

Tummen upp för Kina!Kina är aktuellt och omstritt - inte minst som en av världens största ekonomier och värd för OS 2008. Landet grundar nu kulturella institut runt om i världen i rasande takt. I höst står Konfucius-institutet i Helsingfors klart, och intresset för Kina och språket är stort bland studenterna.

Instituten vid Helsingfors universitet blir fler i september, när Konfucius-institutet inleder med fyra språkkurser och ett samhällskritiskt seminarium. När Universitas Helsingiensis besöker institutet några veckor innan det öppnar pågår restaurering och planering i huset på Unionsgatan 33. På innergården till den solgula byggnaden täcks fönstren av plast. Från början huserade universitetskliniken i byggnaden, som ritades av arkitekten E. B. Lohrman och byggdes 1848. År 1980 köpte Finlands bank byggnaden och renoverade den, men den återgick i HU:s ägo förra året. Inne är det ljust och luftigt, trägolvet som är målat i en nötbrun färg är till hälften fastspikat. Under plankorna löper vita, blå och röda ledningar. De rum som ska bli institutets ekar tomma, men dess blivande direktör, docent Kauko Laitinen säger att allting kommer att bli klart mycket snart.

Tillsammans med den blivande amanuensen, Mariliina Räsänen, ska Laitinen bygga upp institutets verksamhet. I början av september anländer den första läraren, Fu You från det kinesiska Renmin-universitetet i Peking. Under läsåret ska hon undervisa fyra språkkurser, med engelska som undervisningsspråk. Kurserna riktar sig både till nybörjare och längre hunna. Kurserna är tills vidare gratis. Förutom språkkurserna ska institutet i framtiden erbjuda kurser om det nutida kinesiska samhället, eventuellt också kurser om kinesisk kultur och konst.

– Men det är för tidigt att säga vilka experter som skickas hit, det beror på vårt partneruniversitet, säger Laitinen.

Snart anländer också en donation på 3 000 böcker och audio-visuellt material på engelska och kinesiska till Helsingfors. Böckerna har en akademisk fokus på det kinesiska samhället, kulturen och språket.

På gång är också planeringen för ett seminarium i början av oktober som institutet står värd för. Professor Jin Yuanpu från Renmin har bjudits in till Helsingfors för att föreläsa om hur de olympiska spelen i Peking påverkar det kinesiska samhället. Enligt Laitinen kommer seminariet inte att behandla spelen ur enbart positiv synvinkel. Han poängterar att Renmin-universitetet är det enda i Kina med visst mått av samhällskritik.

– Indirekt kastar spelen ljus över miljöproblemen, det ska bli intressant att höra hur Kinas nationella intressen förändras i och med spelen.

Ett annat projekt som ligger i luften är att fortsätta utveckla förra årets konferens som hölls med anledning av att det har förflutit 100 år sedan C. G. Mannerheims resa till Kina 1906–1908. Konferensen ordnades delvis vid HU, delvis i Kinas västliga provins Xinjiang. Redan 2000 inleddes samarbetet mellan Kina och Finland, då det beslöts att en konferens skulle ordnas i Helsingfors och i Kina.

– Planen är att ordna den nästa Mannerheim-konferensen i Gansu-provinsen, troligen år 2009.

Mannerheim reste genom åtta kinesiska provinser under sin forskningsresa. Hans observationer och statistik över de små byarna och garnisonerna under Qing-dynastin är unika. Han reste 14 000 kilometer, till största delen till häst. Resan blev ett betydande bidrag till den geografiska och etnologiska kunskapen om området samtidigt som han gjorde viktiga observationer av forntida monument. Han samlade också fragment från manuskript och tog över 1 000 fotografier under resan.

Samarbete med Kina

Det nya Konfucius-institutet i Helsingfors är inte det enda i sitt slag. Det finns över 150 institut världen över. Det är det internationella centret för kinesiskt språk, Hanban, som ser till att instituten grundas. Centret är underställt undervisningsministeriet i Kina. Det första Konfucius-institutet grundades 2004 i koreanska Seoul. Enligt Hanban är syftet med instituten att främja ett vänskapligt förhållande till andra länder och förbättra förståelsen av kinesiska språket och kulturen. Huvudkontoret för Konfucius-instituten finns i Peking. Namnet har institutet tagit från en av världens äldsta filosofer, Konfucius, som levde på 500-talet före Kristus.

Att det blev just Renmin som blev partneruniversitetet var självklart från början. Enligt Markus Laitinen, chef för internationella ärenden vid Helsingfors universitet och en av dem som varit med och startat institutet, kom Renmin som ett förslag från de kinesiska myndigheternas sida. Universitetet har också tidigare haft ett bilateralt avtal med Renmin i några år, och man beslöt att godkänna Renmin också som partner vid Konfucius-institutet.

Entusiasm för Kina

Laitinen berättar att kurserna i kinesiska på Språkcentret och på Institutionen för asiatiska och afrikanska språk och kultur blir fulla varje år. Det vittnar om intresset för det kinesiska. Orsaken är enligt honom att Kina är en stormakt och att behovet att veta mer om landet är stort.

– Det har varit problem med att skicka studenter på utbyte till Kina eftersom få universitet erbjuder kurser på engelska. Få har tillräckligt bra språkkunskaper för att kunna studera på kinesiska, säger Laitinen.

Konfucius-institutets syften är att öka intresset för Kina, dess språk, kultur och samhälle, speciellt i huvudstadsregionen.

– Institutet ska också ha en viss nationell roll och erbjuda möjlighet till samarbete med andra universitet och högskolor i Finland.

Tror du att fler kommer att åka till Renmin nu när institutet grundats?

– Det hoppas jag!

Han hoppas att institutet ska öka mobiliteten hos studenter och lärare mellan de båda länderna, och att institutet också förstärker universitetets profil.

Hur vanligt är det då att åka på utbyte till Kina?

För två år sedan åkte 46 studenter till Kina under läsåret, berättar Laitinen, medan universitetet tog emot 44 kinesiska studerande under samma tid. Sammanlagt 102 kinesiska studerande har kommit till universitetet för att genomföra hela sin examen här. Dessutom ordnas varje år en sommarkurs i Shanghai under en månad. Tre studerande från Helsingfors universitet deltog den här sommaren.

Finlands nya Konfucius-institut

Sin egentliga början fick Konfucius-institutet den 23 maj i år när universitetets rektor Ilkka Niiniluoto undertecknade avtalet om att grunda institutet tillsammans med Kinas ambassadör i Finland, Ma Keqing.

Kina sköter delvis finansieringen och förser institutet med tre kinesiska experter, samt betalar deras uppehälle, resor och lön. Undervisningsminsteriet och HU står för utgifterna för administration och finländsk personal. Det första Konfucius-institutet grundades vid universitetet i Seoul 2004. I dag finns det över 150 institut i världen, en tredjedel av dem i Europa. De närmaste instituten finns i Stockholm, S:t Petersburg, Köpenhamn och Bergen.

Sofia Holmlund

Skribenten arbetar som chefredaktör för Studentbladet och studerar journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan.

Top