Universitas Helsingiensis  - the quarterly of the University of Helsinki


University of Helsinki -> Universitas Helsingiensis

Autumn issue 2006


The University of Helsinki

Basic information about the University of Helsinki >>

Studying at the University of Helsinki >>

CAMPUS NEWS
12.6. Jukka Kola elected as rector of the University of Helsinki

3.6. A vegetable bed on the red planet

ON THE UH WEBSITE

Top-level research >>

Academic  Year >>

UH Archive
   English >>
   nordiska  språk >>
   langues
 romanes >>
   Deutsch >>

Subscribe >>

Feedback >>

The quarterly of the University of Helsinki
När könet började skriva
Hur länge har kvinnor skrivit i finländsk press? Kanske längre än man tror. Vad skrev de om och hur blev de bemötta? Kajsa Heselius har samtalat med Henrika Zilliacus-Tikkanen om tidiga kvinnliga skribenter i finländska tidningar. READ MORE

Ett politiskt vetenskapsprojekt i Tredje riket
SS-Ahnenerbe var Heinrich Himmlers forsknings- och läroanstalt i Tredje riket. Under andra världskriget inledde anstalten projektet ”Germanischer Wissenschaftseinsatz” i Nord- och Nordvästeuropa. Med ändamålet att mentalt förbereda det kommande storgermanska riket var den faktiska uppgiften att framkalla en pangermansk identitet bland befolkningen. READ MORE

Förbättring av språkundervisning vid Helsingfors universitet
På samtliga elva fakulteter vid Helsingfors universitet ingår språkstudier i landets två officiella språk – finska och svenska – i examensfordringarna. Detta innebär att alla studenter genomgår kurser dels i sitt eget modersmål, dels i det andra språket. Studierna i modersmålet omfattar minst tre studiepoäng och ska ge studenten både skriftliga och muntliga färdigheter. Trots detta har många av de färdigutexaminerade studenterna bristande kunskaper i sitt modersmål och universitetet inledde därför hösten 2004 projektet Utveckling av kommunikationsstudier i modersmålet för att förbättra modersmålsundervisningen. READ MORE

MORE ARTICLES IN THE UNIVERSITAS HELSINGIENSIS


Editorial: READ

Ingenting är så spännande som gårdagens tidning READ

Full av raseri READ

Att ta en fika i Finland, på skånska READ

Svengelska – hot eller möjlighet? READ

Dialektsyntaktiker möts i Solf READ

 

Borgerskapets ironiska charm READ

Nanomachinery tested by billions of years READ

Entdeckungsreise durch das Sonnensystem READ

 Universitas Helsingiensis is the quarterly of the University of Helsinki.
 ISSN 1239-355X
 Editor in Chief Soila Kaivanto-Juhola