Universitas Helsingiensis  - the quarterly of the University of Helsinki


University of Helsinki -> Universitas Helsingiensis

Autumn issue 2002


The University of Helsinki

Basic information about the University of Helsinki >>

Studying at the University of Helsinki >>

CAMPUS NEWS
12.6. Jukka Kola elected as rector of the University of Helsinki

3.6. A vegetable bed on the red planet

ON THE UH WEBSITE

Top-level research >>

Academic  Year >>

UH Archive
   English >>
   nordiska  språk >>
   langues
 romanes >>
   Deutsch >>

Subscribe >>

Feedback >>

The quarterly of the University of Helsinki
Vetenskapsmannen och barnet möts i upptäckternas hus HEUREKA
- jag har funnit det!

Det ser ut som om flera geometriska kroppar hade kolliderat med vetenskapscentret Heureka. Kuben möter sfären och den räta linjen böjer sig till en kurva. Här möts också vetenskapen och leken på ett alldeles speciellt sätt. Här blir både barn och vuxna upptäcktsresande i matematikens, astronomins, geografins, teknikens och biologins värld.

READ MORE

Växer det bananer på Island? Nordens Institut i Finland informerar om Norden i Finland och om Finland i Norden

- Det är vikigt att Finland, trots alla politiska förändringar som skett, bibehåller en koppling till det övriga Norden, säger Henrik Wilén, direktör för Nordens institut i Finland sedan augusti 2000.

- Dessutom är det viktigt att språk- förståelsen ökar, att man i Finland intresserar sig för de andra skandinaviska språken, främst svenskan, men också att tröskeln sänks för de skandinaver som är intresserade av att lära sig och bekanta sig med finskan.

READ MORE

Norden på menyn

Pølser, klippfisk, biff à la Lindström, karelska piroger... Nordiska matvanor - vad skiljer och förenar oss nordbor? Inom forskningsprojektet "En matdag i Norden" har sociologer från Finland, Sverige, Norge och Danmark tillsammans sökt svar på bl.a. dessa frågor. En av forskarna, Johanna Mäkelä, disputerade i mars för doktorsgraden. Hennes avhandling, som heter "Syömisen rakenne ja kulttuurinen vaihtelu" (ung. Ätandets struktur och kulturell variation) grundar sig delvis på det samnordiska projektet.

READ MORE

 

MORE ARTICLES IN THE UNIVERSITAS HELSINGIENSIS


Editorial: READ

Helsingfors universitet satsar på det Nordiska READ

Om fosterlandet på olika plan READ

Att lära och lära sig READ

Ett fönster mot Norden READ

Studenterna mår dåligt - men hjälp finns at få READ

 

Hur gick det sen? Om nordisters arbets- och studieliv READ

A Nano Lift into Space READ

The Variety of Finland's Fish Species on Show in Kotka READ

 Universitas Helsingiensis is the quarterly of the University of Helsinki.
 ISSN 1239-355X
 Editor in Chief Soila Kaivanto-Juhola