Kielivalinta
Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 
TVT-ajokortti
Tietoa TVT-ajokortista:
Yhteystiedot:
Opintosuoritus- ym. kysymykset sekä tietoa hankkeesta:
ks. Suoritusohjeet ja yhteystiedot-sivu

TVT-ajokortti-hanke

Helsingin yliopiston TVT-ajokortti-hankkeessa on tuotettu yliopiston kaikille 11 tiedekunnalle yhteinen tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opintojakso. Opintojakso käynnistyi syksyllä 2005 kaikissa HY:n tiedekunnissa. Hanketta koordinoi HY:n tietotekniikkaosasto. TVT-ajokortin materiaalien tuotannosta ja sisältöjen ajantasaisuudesta vastaavat HY:n tietotekniikkakeskus (osiot 1-3 ja 5) ja HY:n kirjastot (osio 4).

Hankkeen vaiheet


    • Suunnittelu (syyslukukausi 2004): tiedekunnille yhteisen opetussuunnitelman luominen (suunnitelma on osa HY:n virtuaaliyliopistotyöryhmän suositusta TVT-opintojen sisällyttämiseksi HY:n uusiin tutkintorakenteisiin).
    • Tuotanto (kevätlukukausi 2005): itseopiskelumateriaalin, tenttimismateriaalin sekä opettajan tukimateriaalin tuottaminen yliopiston kaikkien tiedekuntien käyttöön.
    • Käyttöönotto (syksy 2005): TVT-ajokorttiopetus käynnistyy HY:n eri tiedekunnissa. Opiskelijoilta sekä opettajilta kerätään lisäksi palautetta TVT-ajokortin jatkokehitystä varten.
    • Jatkokehitys (vuosi 2006->): palautteen keräämistä jatketaan vuosittain ja palautetietoja käytetään sekä opetusmateriaalien että opetuksen laadun varmistamisessa.

Hankkeen koordinaattori

Ville Träff
Tietotekniikkakeskus
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Sivu päivitetty 11.8.2014.