PromootioTutkijakoulut ja tohtoriohjelmat

Helsingin yliopistossa toimii neljän tutkijakoulun ja 32 tohtoriohjelman muodostama tohtorikoulutusjärjestelmä, joka kattaa yliopiston kaikki tutkimusalat ja tohtorikoulutettavat. Tutkijakoulujen alat perustuvat yhteistyöhön tutkimuksessa ja tohtorikoulutuksessa.

Tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu

Teologian tohtoriohjelma
Oikeustieteen tohtoriohjelma
Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma
Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma
Kielentutkimuksen tohtoriohjelma
Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma
Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma
Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma
Kansantaloustieteen tohtoriohjelma
Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma
Psykologian, oppimisen ja kommunikaation tohtoriohjelma

Luonnontieteellinen tutkijakoulu

Alkeishiukkasfysiikan ja maailmankaikkeuden tutkimuksen tohtoriohjelma
Geotieteiden tohtoriohjelma
Ilmakehätieteiden tohtoriohjelma
Kemian ja molekyylitutkimuksen tohtoriohjelma
Matematiikan ja tilastotieteen tohtoriohjelma
Materiaalitutkimuksen ja nanotieteiden tohtoriohjelma
Tietojenkäsittelytieteen tohtoriohjelma

Terveyden tutkimuksen tutkijakoulu

Biolääketieteellinen tohtoriohjelma
Kliininen tohtoriohjelma
Väestön terveyden tohtoriohjelma
Suun terveystieteen tohtoriohjelma
Lääketutkimuksen tohtoriohjelma
Integroivien biotieteiden tohtoriohjelma
Aivot ja mieli tohtoriohjelma
Kliinisen eläinlääketieteen tohtoriohjelma

Ympäristö-, elintarvike- ja biotieteellinen tutkijakoulu

Luonnonvaraisten eliöiden tutkimuksen tohtoriohjelma
Kasvitieteen tohtoriohjelma
Ympäristöalan tieteidenvälinen tohtoriohjelma
Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tohtoriohjelma
Mikrobiologian ja biotekniikan tohtoriohjelma
Ruokaketjun ja terveyden tohtoriohjelma