Markku Kivinen

Kansalliset huippuyksiköt

Suomen Akatemian huippuyksikkö on tutkimusyhteisö, joka uudistaa tutkimusta, kehittää luovia tutkimusympäristöjä ja kouluttaa suomalaiseen tutkimus- ja elinkeinoelämään uusia lahjakkaita tutkijoita. Oman tieteenalansa kansainvälisessä kärjessä olevilta yksiköiltä odotetaan tieteellisiä läpimurtoja. Suomen Akatemia: Huippuyksiköt - tieteen kärjet

Tutkimuksen huippuyksiköt 2014 – 2019

Suomen Akatemian vuosille 2014 – 2019 valitsemista 14 tutkimuksen huippuyksiköstä seitsemää johdetaan Helsingin yliopistosta. Näiden lisäksi Helsingin yliopisto osallistuu kolmen muun huippuyksikön toimintaan.

Kari Alitalo: Translationaalisen syöpäbiologian huippuyksikkö
Tutkijan esittely

Elina Ikonen: Kalvotutkimuksen huippuyksikkö: lipidi-proteiini-vuorovaikutuksista biologisiin toimintoihin
Yksikön esittely >>>

Jukka Jernvall: Kokeellisen ja laskennallisen kehitysbiologian huippuyksikkö
Yksikön esittely >>>

Markku Kulmala: Ilmakehäntutkimuksen huippuyksikkö molekyyli- ja biologisista prosesseista globaaliin ilmastotutkimukseen
Yksikön esittely >>>

Antti Kupiainen: Analyysin ja dynamiikan tutkimuksen huippuyksikkö
Wiki >>>

Martti Nissinen: Pyhät tekstit ja traditiot muutoksessa
Blogi >>>

Risto Saarinen: Järki ja uskonnollinen hyväksyminen -huippuyksikkö
Blogi >>>

Huippuyksiköt, joiden toimintaan Helsingin yliopisto osallistuu

Eva-Mari Aro: Primaarituottajien molekyylibiologian huippuyksikkö, Turun yliopisto
Yksikön esittely >>>

Juha Hyyppä: Laserkeilauksen huippuyksikkö, Geodeettinen laitos, Muut mukana olevat tahot: Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto, Aalto-yliopisto
Yksikön esittely >>>


Howard Jacobs: Centre of Excellence in Research on Mitochondria, Metabolism and Disease (FinMIT), Tampereen yliopisto, Muut mukana olevat tahot: Helsingin yliopisto
Yksikön esittely >>>

Tutkimuksen huippuyksiköt 2012-2017

Suomen Akatemian vuosille 2012-2017 valitsemista huippuyksiköistä 10 toimii kokonaan tai osaksi Helsingin yliopistossa. Huippuyksiköistä 8 johdetaan Helsingin yliopistosta.

Lauri Aaltonen Syöpägenetiikan tutkimuksen huippuyksikkö – Geenivirheen jäljillä
Huippuyksikön sivut: CoE in Cancer Genetics Research

Ilkka Hanski: Metapopulaatiobiologian huippuyksikkö – Madagaskarin viidakosta Viikin laboratorioon
Huippuyksikön sivut: Metapopulation Research Group

Markku Kivinen: Suomalainen Venäjän tutkimuksen huippuyksikkö – Kylmää sotaa lopettamassa
Huippuyksikön sivut: Choices of Russian Modernisation

Markku Leskelä: Atomikerroskasvatuksen (ALD) huippu-
yksikkö
– Rakennuspalikoina atomit

Huippuyksikön sivut: Finnish Centre of Excellence in Atomic Layer Deposition

Uskali Mäki: Yhteiskuntatieteiden filosofian tutkimuksen huippuyksikkö
Huippuyksikön sivut: Finnish Centre of Excellence in the Philosophy of the Social Sciences

Matti Lassas: Inversio-ongelmien huippuyksikkö

Marja-Leena Sorjonen: Intersubjektiivisuus vuoro-
vaikutuksessa

Huippuyksikön sivut: Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa -huippuyksikkö

Mikael Knip: Molekylaarisen systeemi-immunologian ja fysiologian huippuyksikkö, VTT

Huippuyksiköt, joiden toimintaan Helsingin yliopisto osallistuu

Johanna Mappes: Biologisten vuorovaikutusten tutkimuksen huippuyksikkö, Jyväskylän yliopisto
Erkki Oja: Suomalainen laskennallisen päättelyn huippuyksikkö, Aalto-yliopisto

Tutkimuksen huippuyksiköt 2008-2013

Suomen Akatemian vuosille 2008-2013 valitsemista huippuyksiköistä 12 toimii kokonaan tai osaksi Helsingin yliopistossa. Huippuyksiköistä 7 johdetaan Helsingin yliopistosta.

Algoritmisen data-analyysin huippuyksikkö, HY, TKK
Data-analyysi louhii tietoa

Analyysin ja dynamiikan huippuyksikkö, HY, JY
Selkeyttä kaaokseen ja turbulenssiin

Eurooppalaisen oikeuden ja poliittisen yhteisön perusteet -huippuyksikkö, HY, Åa, TY, LaY, TaY, Stakes
Oikeus ylittää kansallisvaltion

Filosofisen psykologian, moraalin ja politiikan tutkimuksen , huippuyksikkö, HY, JY, Renvall-instituutti
Tutkimuskohteena inhimilliset ajattelumuodot

Ilmakehän koostumuksen ja ilmaston muutoksen fysiikka, kemia, biologia ja meteorologia -huippuyksikkö, HY, KY, Ilmatieteen laitos
Täsmällistä tietoa ilmastonmuutoksen etenemisestä

Mikrobiologisen elintarviketurvallisuuden tutkimuksen huippuyksikkö
Tavoitteena turvalliset elintarvikkeet

Molekulaarisen ja integratiivisen neurotieteen huippuyksikkö Tutkimuskohteena neurotieteen haastavimmat ongelma

Huippuyksiköt, joiden toimintaan Helsingin yliopisto osallistuu

Funktionaalisten materiaalien huippuyksikkö, ÅA, HY
Älykkäitä materiaaleja hyötykäyttöön

Ihmisen puolustusmekanismit huippuyksikkö, TY, HY, KTL
Syöpää vastaan elimistön omilla keinoilla

Integroitu fotosynteesin ja metaboliittitutkimuksen huippuyksikkö, TY, HY
Pahamaineiset sinilevät ovat hyödyllisiä

Musiikintutkimuksen huippuyksikkö, JY, HY
Musiikkia aivoille

Suomalainen mitokondriotautien ja ikääntymisen huippuyksikkö, TY, HY
Sairauksien alkulähteillä

Pohjoismaiset huippuyksiköt

NordForsk on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen elin, joka rahoittaa pohjoismaista tutkimusyhteistyötä ja toimii pohjoismaisen tiedepolitiikan neuvonantajana. 

Helsingin yliopistossa toimii tällä hetkellä kaksi NordForskin rahoittamaa huippuyksikköä:

The Nordic Centre of Excellence: Justice through education in the Nordic countries
Lue myös: Mikä tekee koulusta oikeudenmukaisen (25.4.2013)

Nordic Centre of Excellence: The Nordic Welfare State – Historical Foundations and Future Challenges (NordWel)