Yhteystiedot

PL 3 (Fabianinkatu 33), h. 4018
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin +358 9 191 22493
Faksi +358 9 191 24239

Elokuva- ja televisiotutkimus
PL 3
00014 Helsingin yliopisto

Tutkija

Anneli Lehtisalo, FT

anneli.lehtisalo(at)helsinki.fi

 

Tutkimusprojekti

Tutkimuksessani ”Suuria odotuksia ja pohjoismaisia mahdollisuuksia: Suomalainen elokuva ulkomailla 1939—1959” tarkastelen sitä, sitä, miten ymmärrystä suomalaisesta elokuvasta ja sen laadusta on tuotettu elokuvateollisuuden tuottamassa puheessa ja elokuvien vastaanotossa studioelokuvan kaudella (1939—1959). Käsitystä kansallisesta elokuvasta tuotettiin vertailemalla oletettuja kotimaisia piirteitä ihailtuun tai arvosteltuun ulkomaiseen elokuvaan. Ulkomaisesta tuotannosta muodostui käsitteellinen ”Toinen”, jonka kautta suomalaista elokuvaa määritettiin.

Tutkimukseni koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä vaiheessa tarkastelen julkisia esityksiä ja dokumentteja, joissa suomalaisen elokuvan laatua ja kansainvälisiä levitysmahdollisuuksia käsitellään ja arvioidaan suhteessa “Toisen” kriteereihin.  Toisessa vaiheessa tutkin suomalaista elokuvaa ”Toisena”, eli millaisen vastaanoton studiokauden suomalainen elokuva sai Ruotsissa. Ruotsi on mielenkiintoinen tarkastelun kohde, sillä – joskin se elokuvatuotanto oli laajempi ja kansainvälisesti tunnetumpi – siinä oli useita samoja piirteitä kuin suomalaisessa tuotannossa.

 

Tutkimushistoria

Väitöskirjatutkimuksessani Kuin elävinä edessämme. Suomalaiset elämäkertaelokuvat populaarina historiakulttuurina 1937—1955 käsittelin kansallisen elokuvan kysymystä. Tutkimuksessani selvitin populaarin elokuvan roolia suomalaisessa historiakulttuurissa, ja tässä yhteydessä käsite ”kansallinen elokuva” oli keskeinen. Ensinnäkin suomalaiset elämäkertaelokuvat olivat tyypillisesti suurtuotantoja, joiden tarkoituksena oli osoittaa elokuvayhtiöiden toimintakykyä ja -tahtoa suomalaisessa kulttuurissa. Toiseksi elokuvien aiheet, tiettyjen henkilöiden elämän tapahtumat määrittivät vahvasti sitä, mikä oli kansallisesti merkittävää menneisyyttä ja mikä oli tiettyjen henkilöiden rooli kansallisessa kehityksessä. Kiinnostavan jännitteen tähän kansallisen elokuvan ja menneisyyden määrittelyyn toi se seikka, että tarkastelemieni elämäkertaelokuvien kertomisen tavat olivat varsin kansainvälisiä. Elämäkertaelokuviin kohdistetut odotukset, aiheet, kerronnan mallit ja ilmaisun konventiot olivat osa transnationaalia länsimaista elokuvakulttuuria.

Kansalliseen ja transnationaaliin liittyvien kysymysten lisäksi olen kiinnostunut elokuvan ja menneisyyden suhteesta, elokuvasta osana historiakulttuuria ja kulttuurisen muistin muotona. Minua kiinnostavat myös kysymykset elokuvakokemuksesta sekä siitä, miten elokuvakokemusta voi tutkia elokuvahistoriassa yhdistämällä formalistinen analyysi ja kontekstuaalinen lähestymistapa.

 

Valitut julkaisut transnationaalisesta elokuvasta

Kuin elävinä edessämme. Suomalaiset elämäkertaelokuvat populaarina historiakulttuurina 1937—1955. Akateeminen väitöskirja. Suomen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 1315 Tiede, Kansallisen audiovisuaalisen arkiston julkaisuja. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2011.

”Punaisen Pispalan kosto ja muita tarinoita menneisyydestä”, Journalismikritiikin vuosikirja. Media & Viestintä 1/2009, 85-95.

”Kansallisen monumentin paluu? Aleksis Kivi suomalaisuuden lunastajana elokuvissa Minä elän (1946) ja Aleksis Kiven elämä (2001)”. Teoksessa Bacon Henry, Lehtisalo Anneli & Nyyssönen Pasi (toim.) Suomalaisuus valkokankaalla - kotimainen elokuva toisin katsoen. Helsinki: Like, 2007, 87-115. 

Bacon Henry, Lehtisalo Anneli, Nyyssönen Pasi (toim.): Suomalaisuus valkokankaalla. Kotimainen elokuva toisin katsoen. Helsinki: Like, 2007.

“Oh, My Sweet Hero! Leif Wager as Emperor Alexander the I in Tanssi yli hautojen (1950)”. Teoksessa Kari Kallioniemi, Kimi Kärki, Janne Mäkelä & Hannu Salmi (toim.) History of Stardom Reconsidered. Turku: International Institute for Popular Culture, 2007, 57-64. Saatavissa E-kirjana http://iipc.utu.fi/reconsidered/Lehtisalo.pdf

”Runon kuninkaat, muuttolinnut ja kansa – Suomalaiset suurmieselokuvat kansallisen määrittäjinä”, Lähikuva 2/1998, 60–75.