Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Ett europeiskt toppuniversitet
 

Vägen till doktorshatten

Allmänna anvisningar

Praxisen varierar mellan de olika fakulteterna

Promootion 2003

Disputationsformerna har utvecklats genom århundradena. Vid de olika fakulteterna råder det idag olika uppfattningar om formaliteterna vid disputationsakten. Vid vissa fakulteter håller man fast vid gamla traditioner, medan man vid andra vill skapa en seminarieliknande diskussionsatmosfär kring disputationen. Kustos, som utses av fakulteten, är disputationens officiella övervakare, med vilken man kan komma överens om detaljer i fråga om disputationen.

På dessa sidor finns det allmänna anvisningar om hur man skall gå till väga när doktorsavhandlingen blir färdig samt vid själva disputationen. Praxisen varierar mellan de olika fakulteterna, och ibland också mellan deras olika institutioner. Det är alltså bra att bekanta sig med fakultetens och den egna institutionens anvisningar.